Katolicy.eu

Jan Paweł II Albania

 

         Albania, najbiedniejszy kraj w Europie, doświadczył  po zakończeniu II wojny światowej wyjątkowo zbrodniczej komunistycznej dyktatury. Rządzący nieepodzielnie krajem Enver Hodża ogłosił Albanię pierwszym na świecie państwem ateistycznym. Kościół katolicki w tym islamskim kraju był przez cały czas komunistycznego totalitaryzmu bezwzględnie prześladowany. Za udzielenie chrztu groziła kara śmierci. Taki los spotkał ks. Shtjefena Kurti, rozstrzelanego za ochrzczenie dziecka 29.09.1971 r.. Przejmująca historia wydarzyła się w Katedrze w Szkodrze, dokąd komuniści przywieźli pewnego razu  samochód pełen broni i zmusili posługujących tam franciszkanów by ją wnieśli do środka. Po niedługim czasie w blasku kamer kazano im wynosić broń, a ogłupiony tłum obrzucał ich wyzwiskami, bo przecież „spiskowali” przeciw władzy. W odwecie pod drzewem na terenie klasztoru zabito dwieście osób, w tym wielu franciszkanów. 

Jesień narodów w 1989 r. doprowadziła stopniowo do upadku komunizmu w Albanii. 25.04.1993 r. z jednodniową pielgrzymką do tego kraju przybył Ojciec Św. Jan Paweł II. Dzień wcześniej mówił: Tego, co wydarzyło się w Albanii, nigdy wcześniej nie odnotowano w historii. I nikt nie interweniował na rzecz ludzi, których pozbawiono wszystkiego, nawet ich osobistej godności, człowieczeństwa i wolności. Ten dramat interesuje Europę, która nigdy nie powinna go zapomnieć....

Albański miesięcznik „Urtia” pisał przed historyczną wizytą: Podróż Papieża jest wyzwoleniem duchowym, które zbliża nas do demokratycznych narodów Europy. Jest wielkim zaszczytem dla Albańczyków wszystkich wyznań religijnych i wielką radością, która pozwala nam uczestniczyć we wspólnym święcie. Modlitwa Papieża uszlachetnia i przenika duszę każdego człowieka, napełniając ją pokojem. Jego błogosławieństwo ogarnia wszystkich ludzi tej ziemi i daje im szczęście. Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II ofiarujemy zalety i cechy narodu albańskiego oraz prosimy, aby pomógł nam przezwyciężyć słabości. Witamy papieża – zgodnie z naszą narodową tradycją – chlebem, solą i sercem”.

         Podczas 58 Pielgrzymki Apostolskiej do Albanii Jan Paweł II odwiedził Tiranę i Szkodrę, miasta, gdzie są największe w tym kraju, katolickie wspólnoty. Podczas Mszy św. odprawionej w katedrze pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Szkodrze, zamienionej po II wojnie światowej na halę sportową, bp Rzymu konsekrował 4 nowych biskupów. Jednym z nich był 75-letni Frano Lilia, skazany w 1968 r. na karę śmierci, zamienioną później na 25 lat ciężkiego łagru.

W uroczystej Eucharystii w Szkodrze uczestniczyło ponad 100 000 wiernych. Obok Albańczyków przybyli na nią licznie mieszkańcy Czarnogóry i Kosowa. Obecni byli także przedstawiciele Cerkwi prawosławnej i muzułmanów oraz prezydent Sali Berisha z małżonką oraz pochodząca z Albanii Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty.

Przed końcowym błogosławieństwem Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod odbudowywane sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Szkodrze, któremu podarował kopię jej wizerunku. Do wiernych powiedział wówczas: Albanio, patrz w przyszłości nie lękaj się, bo jesteś bogata w ludzkie talenty. Jakże nie wspomnieć tutaj jako przykładu, wybranej córki narodu albańskiego, siostry Teresy z Kalkuty, matki tak wielu ubogich pośród najuboższych świata.

Wieczorem, podczas spotkania w Tiranie Jan Paweł II zachęcał Albańczyków do współpracy w budowaniu solidarności i pokoju oraz umacniania młodej demokracji. Zaapelował też do społeczności międzynarodowej o pomoc Albanii, bo tylko w ten sposób można będzie zbudować pokój w regionie Bałkanów, wykrwawionym przez bratobójcze walki, haniebne i bezsensowne.