Katolicy.eu

Jan Paweł II – Egipt

 

Swoje jubileuszowe pielgrzymowanie Jan Paweł II rozpoczął od wędrówki śladami Mojżesza do Egiptu. 24.02.2000 r.  Pielgrzym Pokoju, po wylądowaniu w Kairze wysiadł z samolotu przy dźwiękach Marsza Triumfalnego z „Aidy” Giuseppe Verdiego, opery skomponowanej z okazji otwarcia Kanału Sueskiego. Na płycie lotniska powitał go prezydent Egiptu Hosni Mubarak, który w przemówieniu powitalnym nazwał papieża Człowiekiem odwagi, mądrości i tolerancji.

Jan Paweł II rozpoczął swoje przemówienie od osobistego wyznania: Od wielu lat pragnąłem obchodzić dwutysięczną rocznicę narodzenia Jezusa Chrystusa, odwiedzając i modląc się w miejscach szczególnie związanych z wkroczeniem Boga w historię.

Tego samego dnia, w godzinach wieczornych, Jan Paweł II złożył kurtuazyjną wizytę zwierzchnikowi Kościoła koptyjskiego, Szenudzie III. Z rezydencji patriarchy Papież udał się do wielkiego szejka Uniwersytetu Al-Azhar i duchowego przywódcy sunnitów egipskich, Mohammeda Sayeda Tantawiego, któremu również złożył wizytę kurtuazyjną.

25.02.2000 r. tysiące chrześcijan przybyło do hali sportowej w Kairze na Eucharystię, której przewodniczył Jan Paweł II. W wygłoszonej po francusku homilii Ojciec Święty nawiązał do przeczytanej Ewangelii o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu: Opatrzność prowadziła Jezusa drogami, które niegdyś przemierzali Izraelici, wędrując do Ziemi Obiecanej pod znakiem paschalnego Baranka, sprawując Paschę. Również Jezus, Baranek Boży, został wezwany przez Ojca z Egiptu, aby w Jerozolimie sprawować nową i nieodwołalną Paschę, która daje światu zbawienie. Kiedy chrześcijanie obchodzą dwutysięczną rocznicę narodzenia Jezusa Chrystusa, musimy odbyć tę pielgrzymkę do miejsc, które oglądały narodziny i rozwój historii zbawienia, historii nieodwołalnej miłości między Bogiem a ludźmi, obecności Pana historii w czasie i życiu ludzi.

Na ofiarowanie wręczono Papieżowi naczynia liturgiczne, dwa białe gołębie, kosze z bawełną i zbożem, koptyjską ikonę Świętej Rodziny, drewniany krzyż koptyjski i koptyjską mitrę. Modlitwa wiernych zanoszona była po arabsku, angielsku, włosku i po polsku. We Mszy św. uczestniczyło ponad sto osób narodowości polskiej, mieszkających czasowo lub na stałe w Egipcie.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie ekumeniczne w nowej katolickiej katedrze koptyjskiej. W swoim przemówieniu Jan Paweł II zaapelował: Proszę Ducha Świętego, aby udzielił nam światła, oświecając wszystkich Pasterzy i teologów naszych Kościołów, byśmy wspólnie mogli szukać form, w których ta posługa może pełnić posługę miłości, uznawaną przez jednych i drugich. Drodzy Bracia, nie ma czasu do stracenia w tej sprawie!

Podczas spotkania, w zaimprowizowanym przemówieniu, patriarcha koptyjski Szenuda III powiedział po angielsku: Kochamy nasz kraj i kochamy Waszą Świątobliwość. Na co Jan Paweł II odpowiedział na zakończenie: Ja również kocham Waszą Świątobliwość.

25.02.2000 r. w godzinach porannych Jan Paweł II przybył do klasztoru Św. Katarzyny na Synaju, aby pomodlić się na miejscu zawarcia przez Boga przymierza z Mojżeszem i przekazania mu tablic Dziesięciorga Przykazań. Od świtu, przed klasztorem, położonym na wysokości 1759 m n.p.m., oczekiwało go ponad dwa tysiące pielgrzymów. Po zwiedzeniu klasztoru Ojciec Święty przeszedł do ogrodu, gdzie zatrzymał się przez dłuższy czas na modlitwie przy krzewie gorejącym.

Podczas liturgii słowa sprawowanej w ogrodzie oliwnym przy klasztorze, Jan Paweł II podkreślił przede wszystkim ważność i aktualność Dekalogu oraz to, że zachowanie Dziesięciorga Przykazań jest podstawą życia jednostek i całych narodów, oznacza wierność Bogu i sobie samemu, a wiatr wiejący jeszcze dzisiaj z Synaju zachęca do dialogu między wielkimi religiami monoteistycznymi i służby rodzinie ludzkiej. Po kazaniu Papież pozdrowił zgromadzonych w kilku językach, zarówno katolików rożnych obrządków, jak i wiernych innych wyznań. Po modlitwie wiernych odmówiono Modlitwę Pańską, a obecni przekazali sobie znak pokoju.
Spotkaniu towarzyszyła nadzwyczaj radosna atmosfera. Zdecydowaną większość wśród pielgrzymów stanowili młodzi, nad głowami których powiewały liczne transparenty.

Z Synaju Jan Paweł II powrócił do Kairu i o godz. 18.00, miejscowego czasu, udał się w podróż powrotną do Rzymu, żegnany przez prezydenta Hosni Mubaraka wraz z licznymi ministrami, przywódcę muzułmanów sunnickich Mohammeda Sayeda Tantawiego oraz licznych patriarchów i  biskupów.

Jeden z dziennikarzy obsługujących wizytę powiedział, że największym sukcesem tej pielgrzymki było to, iż dzięki niej świat dowiedział się, że w Egipcie żyją chrześcijanie.