Katolicy.eu

Jan Paweł II – Francja 2004

Dwudniowa pielgrzymka Jana Pawła II do Francji latem 2004 r. była jego 104 i ostatnią zagraniczną podróżą apostolską. Włoski pisarz i publicysta katolicki Vittorio Messori napisał na łamach „Corriere della Sera", że pielgrzymka Jana Pawła II jest złożeniem hołdu Matce Bożej, świętej Bernadetcie Soubirous, a także jego poprzednikowi Piusowi IX, którego on sam beatyfikował. Przypomniał, że ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu w 1854 roku "wywołało jedną z największych wojen teologicznych", szczególnie we Francji. Dodał, że dopiero Pius IX zdecydował się na ogłoszenie dogmatu, którego domagali się wierni.

          W sobotę 14.08.2004 r., podczas powitania na lotnisku w Tarbes, Jan Paweł II powiedział o swoim pragnieniu przyłączenia się do milionów pielgrzymów, którzy co roku docierają do Lourdes ze wszystkich stron świata, i powierzają Matce Bożej swoje prośby i pragnienia. Mówił także o dziedzictwie wiary i kultury, które miały wielki wpływ na historię Francji oraz oddał hołd francuskim świętym, mistrzom myśli chrześcijańskiej oraz licznym misjonarzom.

          Następnie Jan Paweł II przybył do Lourdes, gdzie odmówił z pielgrzymami modlitwę Anioł Pański. Powiedział wówczas: Jestem z wami, drodzy bracia i siostry, jako pielgrzym, zdążający do Maryi Dziewicy; przyłączam się do waszych modlitw i podzielam wasze nadzieje; podobnie jak wy przeżywam okres życia naznaczony cierpieniem fizycznym, jednak nie mniej owocny w przedziwnym zamyśle (...) W mojej posłudze apostolskiej zawsze pokładałem wielką ufność w ofierze, modlitwie i poświęceniu osób cierpiących.

Podobnie jak inni pielgrzymi, Jan Paweł II napił się wody ze źródła. Po południu Ojciec Święty ponownie udał się do groty Massabelskiej, gdzie przewodniczył procesji różańcowej. Otaczało go wielu chorych na wózkach inwalidzkich, lekarze, pielęgniarze, kapłani, zakonnicy, wolontariusze i wierni. Przed rozpoczęciem nabożeństwa wygłosił krótkie przemówienie. Powiedział wówczas: Kiedy klękam tu przy grocie Massabelskiej, ze wzruszeniem odczuwam, że dotarłem do kresu mojej pielgrzymki. Ta grota, w której objawiła się Maryja, jest sercem Lourdes. (...) Tu Dziewica, przesuwając paciorki różańca, zachęciła Bernadettę, aby się na nim modliła. Tym samym grota ta stała się siedzibą niezwykłej szkoły modlitwy, w której Maryja uczy wszystkich kontemplować z płomienną miłością oblicze Chrystusa.

Wieczorem 14.08.2004 r. odbyła się procesja ze świecami, której przewodniczył kard. Godfried Danneels z Brukseli. Jan Paweł II uczestniczył w nabożeństwie, przebywając na tarasie swej rezydencji. Główną intencją tej wspólnej modlitwy była prośba o dar pokoju, przebaczenia i braterstwa, by każdy człowiek dostrzegał w drugim nie wroga, którego trzeba zwalczyć, lecz brata, którego należy przyjąć i kochać, by wspólnie budować lepszy świat. W trakcie modlitwy plac przed grotą i sąsiednie ulice zamieniły się w wielkie morze światła.

          Najważniejszym wydarzeniem pielgrzymki była Msza św., którą Jan Paweł II odprawił 15.08.2004 r.  na placu przed sanktuarium w Lourdes. Wzięło w niej udział ok. 300 tys. wiernych z wielu krajów Europy i świata. Szczególnie liczną grupę stanowili chorzy. W homilii powiedział wówczas: Gorąco pragnąłem odbyć tę pielgrzymkę do Lourdes, by uczcić wydarzenie, które wciąż przynosi chwałę jedynej i niepodzielnej Trójcy. Niepokalane Poczęcie Maryi jest znakiem bezinteresownej miłości Ojca, doskonałym wyrazem odkupienia, którego dokonał Syn, początkiem życia całkowicie otwartego na działanie Ducha. Następnie nawiązał do 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, oraz do dogmatu o Jej Wniebowzięciu. Podkreślił, że obydwie prawdy są ze sobą ściśle złączone i głoszą chwałę Chrystusa Odkupiciela i świętość Jego Matki.

          W rozważaniu na zakończenie Eucharystii Jan Paweł II zachęcił przybyłych by wstąpić do szkoły Maryi i w ten sposób wnosić w świat powiew optymizmu przez głoszenie wszystkim dobrej nowiny o królestwie Chrystusa. Chrześcijaństwo jest źródłem życia – przekonywał - a Maryja jest pierwszą strażniczką tego źródła. Ona wskazuje je wszystkim, prosząc, by wyrzekli się pychy, stali się pokorni, aby mogli zaczerpnąć z miłosierdzia Jej Syna i budować w ten sposób cywilizację miłości.

          Po południu Jan Paweł II pożegnał się z mieszkańcami domu dla chorych pielgrzymów i ich opiekunami oraz komitetem organizacyjnym pielgrzymki, po czym udał do groty objawień na chwilę modlitwy. Po udzieleniu błogosławieństwa wyruszył na lotnisko w Tarbes, gdzie odbyła się ceremonia pożegnalna.