Katolicy.eu

Jan Paweł II – Kolumbia

         1.07.1986 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wyruszył w swoją 30 podróż apostolską. Tym razem jej celem pielgrzymki była Kolumbia. O genezie tej wizyty tak pisał Marek Latasiewicz: To kolejny kraj Ameryki Łacińskiej, który Papież chciał odwiedzić przed 1992 r., czyli przed przypadającą rocznicą odkryć Krzysztofa Kolumba. Ale dodatkowym pretekstem była chęć odwiedzenia miejsc erupcji wulkanu Nevado, który w 1985 r., pochłoną  tysiące istnień ludzkich.

         Swoją wizytę w Kolumbii Jan Paweł II rozpoczął od stolicy kraju Bogoty. Po przywitaniu na lotnisku udał się do katedry. Przejazd utrudniał deszcz kwiatów spadających na papieski samochód. W katedrze wpisał się do liczącej 400 lat pamiątkowej księgi używając pióra, którym Ojciec Święty Pius IX podpisał w 1854 r. bullę ogłaszającą dogmat o Niepokalanym Poczęciu. Następnie spotkał się z miejscowymi władzami oraz elitą kulturalną i gospodarczą. Ostatnim punktem tego dnia było spotkanie z Polonią. Wśród przybyłych była wdowa po poecie Władysławie Broniewskim, która wręczyła Ojcu Św. manuskrypty męża powstałe podczas jego pobytu w Jerozolimie. Przybyłym z całej Ameryki Łacińskiej emigrantom Jan Paweł II powiedział:  Proszę bardzo was, ażebyście tutaj, żyjąc poza Ojczyzną i współtworząc inne społeczeństwo, pracując dla jego dobra, służąc mu swoimi umiejętnościami, żebyście równocześnie nie zapominali o tych korzeniach, z których wyrastacie, żebyście tej pierwszej Ojczyźnie także spłacali dług zaciągnięty. Bo wobec Ojczyzny zaciąga się dług, tak samo jak się zaciąga dług wobec rodziny, wobec rodziców. To jest podobny związek, bardzo podobna zależność i bardzo podobny też dług. Więc starajcie się ten dług moralny w stosunku do swej pierwszej Ojczyzny, tej która dała wam polskość, spłacać również i tutaj, na obczyźnie.

         2.07.1986 r. pół miliona wiernych wzięło w Eucharystii celebrowanej przez Ojca Św. Jana Pawła II. Również spotkanie z młodzieżą zgromadziło nieprzeniknione rzesze młodych ludzi. Następnego dnia Jan Paweł II udał się do Chiquinquira, gdzie podczas Mszy św. z udziałem ponad 300 000 wiernych zawierzył Kolumbię Matce Bożej. Po południu w Parku w Bogocie przewodniczył Liturgii Słowa dla miliona nędzarzy z przedmieść.

         4.07.1986 r. Jan Paweł II w Popayan nawiedził katedrę zburzoną w 1983 r. przez trzęsienie ziemi. Tu spotkał się na czytaniu Słowa Bożego z ponad 200 000 Metysów i Murzynów. Z kolei w Cali odprawił Mszę św. dla rodzin z udziałem 300 000 wiernych. Następnego dnia w Medelin wyświęcił 92 kapłanów. 6.07.1986 r. przybył do Armero, 25-tysięczengo miasta, które całkowicie zniknęło pod powierzchnią 20-metrowej warstwy wulkanicznej magmy. Tu u stóp ogromnego krzyża odmówił modlitwę za ofiary kataklizmu. Tego samego dnia w Cartagenie koronował wizerunek Matki Boskiej Gromnicznej w obecności ponad 300 000 wiernych oraz nawiedził sanktuarium apostoła niewolników św. Piotra Klawera.

W homiliach wygłoszonych podczas pobytu w Kolumbii Jan Paweł II wskazywał na konieczne warunki, od których spełnienia zależy rozkwit życia chrześcijańskiego w klimacie pokoju i miłości. Mówił także o plagach społecznych. Handlarzy narkotyków porównał do handlarzy niewolników.  

         7.07.1986 r. Jan Paweł II opuścił gościną Kolumbię. W drodze powrotnej do Rzymu zatrzymał się na Wyspie Św. Łucji, gdzie odprawił Mszę św. i nawiedził katedrę.