Katolicy.eu

Jan Paweł II – Nigeria

 

         21.03.1998 r. Ojciec Sw. Jan Paweł II udał się w 82 podróż zagraniczną, odwiedzając po raz trzynasty Afrykę. Celem pielgrzymki był najludniejszy kraj kontynentu — Nigeria, która gościła już Papieża w 1982 r.

         Biały Pielgrzym przybył do stolicy Nigerii Abudży o godz. 14.30. Na lotnisku powitał gościa szef państwa gen. Sani Abacha. Następnie Ojciec Św. udał się do nuncjatury apostolskiej w Abudży. 41-kilometrową trasę pokonał najpierw zamkniętym samochodem, a następnie «papamobilem». Po dotarciu do celu, Jan Paweł II poświęcił budynek, spotkał się z grupą ok. 200 osób pracujących przy budowie oraz odsłonił tablicę pamiątkową. Po krótkim odpoczynku, udał się samochodem do siedziby przywódcy państwa, któremu złożył wizytę kurtuazyjną. W tym samym czasie Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano spotkał się z nigeryjskim ministrem spraw zagranicznych, któremu przekazał w imieniu Ojca Świętego listę ok. 60 nazwisk osób więzionych w Nigerii oraz prośbę o rozpatrzenie możliwości ułaskawienia ich z przyczyn humanitarnych. Ok. godz. 19 Jan Paweł II powrócił do nuncjatury apostolskiej.

      Następnego dnia rano Ojciec Święty udał się samolotem do Enugu, a następnie helikopterem do Onitshy, pokonując łącznie odległość prawie 500 km. Pote,m udał się do Oba, gdzie na rozległej równinie, sprawował uroczystą Eucharystię dla ok. 2 mln wiernych w temperaturze sięgającej  45° C. Mszę sw. sprawowano po angielsku, ale w liturgii rozbrzmiewały także języki ludów Nigerii. Podczas Najświętszej Ofiary Jan Paweł II wyniósł doi chwały ołtarzy o. Cypriana Michała Iwene Tansi. Gdy wygłosił formułę beatyfikacyjną, wierni wyrazili radość z beatyfikacji pierwszego Nigeryjczyka śpiewem, grą na bębnach i rogach z kości słoniowej, rozległy się także strzały z armat. W wygłoszonej homilii papież apelował: Pojednanie wiąże się nieodłącznie z solidarnością. Owocem solidarności jest pokój. Zaś owoce pokoju to radość i jedność rodzin, współpraca i rozwój społeczeństwa, prawda i sprawiedliwość w życiu państwa. Niech to wszystko stanie się świetlaną przyszłością Nigerii!

         W grupie osób przyjmujących komunię św. z rąk Jana Pawła II znajdowała się Filomena Emeka, cudownie uzdrowiona w 1988 r. z nieuleczalnej choroby nowotworowej za wstawiennictwem bł. Cypriana. Na zakończenie liturgii Ojciec Święty odmówił z wiernymi modlitwę «Anioł Pański», poprzedzając ją krótkim rozważaniem.

         Po powrocie do Abudży Jan Paweł II spotkał się z ponad 30 zwierzchnikami społeczności muzułmańskich.

      W ostatnim dniu wizyty Papież sprawował przed południem Mszę św. na równinie Kubwa, na peryferiach Abudży. Motywem wiodącym liturgii słowa i całej uroczystości był Kościół — rodzina Boża. Podczas homilii wierni usłyszeli: Budując duchowy dom Boży, Kościół wzywa wszystkich swoich członków, aby okazywali zawsze współczucie ludziom w potrzebie: ubogim, chorym i starszym; uchodźcom szukającym schronienia przed przemocą i konfliktami toczącymi się w ich rodzinnych krajach; mężczyznom, kobietom i dzieciom cierpiącym na chorobę AIDS, która nadal zbiera liczne ofiary na waszym kontynencie i na całym świecie; każdemu człowiekowi, który jest prześladowany, strapiony i ubogi. Kościół uczy szacunku dla każdego człowieka i dla każdego ludzkiego życia. Głosi sprawiedliwość i miłość, podkreśla znaczenie zarówno obowiązków, jak i praw: praw i obowiązków obywateli, pracodawców i pracowników, rządu i społeczeństwa.

         Mszę św. wzbogaciły śpiewy i modlitwy liturgiczne w językach różnych ludów Nigerii oraz tańce ludowe. Na zakończenie odmówiono modlitwę «za Nigerię w potrzebie», Papież zaś podziękował wiernym za żywy udział w liturgii.

         23.03.1998 r. w południe Jan Paweł II spotkał się z całym Episkopatem nigeryjskim. Następnie, po krótkim odpoczynku Ojciec Święty pożegnał się z pracownikami nuncjatury oraz z grupą dobroczyńców i udał się na lotnisko. W ceremonii pożegnalnej uczestniczył przywódca państwa gen. Sani Abacha. W ostatnim wystąpieniu na nigeryjskiej ziemi Papież - Słowianin w gorących słowach zwrócił się do całego narodu nigeryjskiego, dziękując wszystkim, którzy poświęcili swój czas i umiejętności, aby jego wizyta mogła odbyć się pomyślnie.

         Późnym wieczorem, o godz. 22.43 samolot papieski wylądował na rzymskim lotnisku Ciampino. Stamtąd Ojciec Święty powrócił helikopterem do Watykanu, gdzie przybył 20 minut po godz. 23.

         25.03.1998 r. podczas Audiencji Generalnej Jan Paweł II powiedział: Dziękuję Bogu za to, że w ostatnich dniach krótka, lecz bogata w wydarzenia podróż apostolska do Nigerii pozwoliła mi ponownie nawiedzić umiłowany kontynent afrykański. (…) W Nigerii spotkałem żywy Kościół, który niedawno obchodził setną rocznicę pierwszej ewangelizacji i zdecydowanie podąża w kierunku roku 2000, kierując się i inspirując wskazaniami niedawnego Synodu poświęconego Afryce. (…) Dziękuję przywódcy państwa i innym władzom cywilnym za gościnność. Wyrażam życzenie, by to szczególne wydarzenie duchowe przyczyniło się do umocnienia procesu pojednania w sprawiedliwości oraz do osiągnięcia pełnego poszanowania praw ludzkich każdego członka narodu nigeryjskiego. Wyrażam braterską wdzięczność biskupom tego kraju za świadectwo jedności i przywiązania złożone Następcy Piotra wraz z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, katechistami i wszystkimi wiernymi świeckimi. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i przekazuję pocałunek pokoju.