Katolicy.eu

Jan Paweł II – Słowenia 1996 r.

         Słowenia była pierwszyzn państwem powstałym po rozpadzie Jugosławii, do którego udał się Jan Paweł II. Pielgrzymka miała uświetnić obchody 1250 rocznicy chrystianizacji Słowenii oraz tysiąclecia powstania najstarszego dokumentu religijnego w języku słoweńskim. Licząca niespełna 2 mln. ludzi Słowenia, w której katolicy stanowią blisko 90% mieszkańców, doznała w XX wieku ciężkich prześladowań religijnych. W okresie II wojny światowej zginęło 120 księży a po jej zakończeniu ponad 200 duchownych trafiło do komunistycznych więzień. W 1952 r. komuniści oblali benzyną a następnie podpalili arcybiskupa Lubljany Antona Vovka. Metropolita przeżył ten brutalny zamach, ale do pełni zdrowia już nigdy nie powrócił.

Jan Paweł II przybył do Słowenii 17.05.1996 r. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Ojcze, utwierdź nas w wierze".

Następnego dnia Jan Paweł II obchodził urodziny. Wśród licznych życzeń i darów, największą niespodziankę zrobiła liczna grupa dzieci, które z samego rana śpiewem powitała jubilata na podwórzu lubljańskiej rezydencji.

18.05.1996 r. Jan Paweł II odprawił Mszę św. w stolicy kraju Lubljanie, w której uczestniczyło 120 000 wiernych. Cała Słowenia liczy niespełna 2 mln. mieszkańców. Po uroczystej Eucharystii nastąpił spotkanie w kolegium św. Stanisława Kostki z premierem Słowenii Janez’em Drnovšek’im. Ostatnim punktem tego dnia pielgrzymki było spotkanie w Postojnej na lotnisku sportowym z 60 000 młodych ludzi przybyłymi ze Słowenii, Włoch, Austrii i Chorwacji.

19.05.1996 r. Jan Paweł przybył do Mariboru, gdzie nawiedził katedrę i spotkał się z naukowcami i artystami. Następnie odprawił Mszę św. dla 150 000 wiernych.

Mieszkanka Mariboru zapamiętała: „Ojciec Święty jechał papa-mobilem wzdłuż głównej ulicy Mariboru. Byłam też na stadionie by Go słuchać. Co czułam wtedy? Nie wiem jak to określić. Było mi tak jakoś… ciepło”.

19.05.1996 r. wieczorem Jan Paweł powrócił do Rzymu.

         Marek Latasiewicz, biograf Jana Pawła II, tak podsumował papieskie nauczania podczas pobytu na Słowenii: „Ojciec święty w swych wystąpieniach odnosił się często do heroiczności narodu. Nawiązywał też do wojny domowej – krótszej niż na innych terenach byłej Jugosławii – w wyniku której Słowenia stała się suwerennym państwem. Ale Jan Paweł II nie mówił tylko o problemach jednego kraju, lecz poruszał sprawy kluczowe dla obywateli całego kontynentu: sens życia i historii, więź między wiarą a kulturą, wartość wolności, niebezpieczeństwo utraty własnej tożsamości w świecie, któremu zagraża uniformizacja i płaska jednolitość. Szczególnie doniosłe te słowa zabrzmiały podczas spotkania z intelektualistami w Mariborze oraz podczas spontanicznego spotkania z 60-tysięcznną rzeszą młodych na płycie sportowego lotniska w Postojnej”.