Katolicy.eu

Biskup

               

Abp Antoni Tokarczuk, wówczas wikary w parafii w Kortowie tak wspomina okoliczności w jakich ks. Karol Wojtyła dowiedział się o biskupiej nominacji: „w sierpniu 1958 r. Rano, w kościele Serca Jezusowego siedziałem w konfesjonale. Podszedł młody mężczyzna z plecakiem. Poznałem księdza Karola Wojtyłę. Z młodzieżą odbywał wycieczkę kajakową na Łynie. Chciał się umyć, odpocząć trochę. Zaprowadziłem go do swego mieszkania. Zostawiłem klucze. Radio Watykańskie w tym dniu ogłosiło jego nominację na biskupa sufragana krakowskiego. Jako pierwszy mogłem złożyć życzenia i gratulacje.”

Studenci, radując się z wywyższenia „Wuja Karola”, zanieśli umiłowanego duszpasterza na rękach do autobusu. Przyszły następca św. Piotra udał się do Warszawy, gdzie odbył spotkanie z prymasem Stefanem kard. Wyszyńskim. Czekając na nocny pociąg do Krakowa, nominowany na biskupa 38-latek w sfatygowane sutannie zajrzał do warszawskiego domu sióstr urszulanek. Wszedł do pustej kaplicy i modlił się leżąc na podłodze. Po kilku godzinach zaniepokojona siostra spytała, czy nie zechciałby zjeść kolacji. Przyszły papież odparł: „Mam pociąg do Krakowa dopiero po północy. Pozwólcie mi tu pobyć. Mam dużo do pomówienia z Panem Bogiem. Nie przeszkadzajcie.”

Uroczystą sakrę biskupią Wojtyła otrzymał 28.IX.1958 r, w święto św. Wacława, w katedrze wawelskiej. Konsekratorami byli administrator apostolski archidiecezji krakowskiej, arcybiskup metropolita lwowski Eugeniusz Baziak, biskup opolski Franciszek Jopp oraz biskup Bolesław Kominek z diecezji włocławskiej. Biskup Wojtyła otrzymał w darze od parafian z Wadowic pastorał, od zakonu benedyktynów z Tyńca infułę, od ks. Ferdynanda Machaya nową sutannę, od przyjaciół z Teatru Rapsodycznego szaty.

Za swoją dewizę bp Wojtyła przyjął słowa „Totus Tuus” ( cały Twój ), wyrażając w ten sposób całkowite oddanie się Chrystusowi i zawierzenie Matce Bożej. Słowa te zaczerpnął z traktatu maryjnego św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, który czytał w czasie okupacji. Swój znak biskupi – krzyż z dużą literą M pod jego lewym ramieniem, przedstawił dopiero w poł. 1959 r.

Przed 43 laty rozpoczął biskupie posługiwanie Ojciec Św. Jan Paweł II.