Katolicy.eu

Wizyta Jana Pawła II w rzymskiej synagodze

 

13.04.1986 r. Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził rzymską synagogę.

Było to wydarzenie bez precedensu. Po raz pierwszy od czasów apostolskich następca świętego Piotra przekroczył Tybr i wszedł do świątyni Izraelitów, tworzących najstarszą gminę żydowską w diasporze.

W Synagodze Większej czarno było od zebranego tłumu: byli goście zaproszeni przez rzymską gminę żydowską, a także najważniejsze osobistości włoskiego światu politycznego. Ojciec Święty i Wielki Rabin Rzymu Elio Toaf, obaj ubrani byli na biało, rozmawiali godzinę w atmosferze widocznej emocji. Potem nastąpiła wspólna modlitwa. Jan Paweł II w swoim wystąpieniu położył nacisk na wspólne pochodzenie obu religii, wiarę chrześcijan i Izraelitów w Jednego Boga i przestrzeganie tych samych dziesięciu przykazań. Ojciec Święty mówił m.in.: „obie nasze religie, w pełni świadome w łączących je więzów, a przede wszystkim świadome owej „więzi”, o której mówi Sobór, chcą być uznawane i respektowane, każda w swej własnej tożsamości, bez jakiegokolwiek synkretyzmu i dwuznacznego przywłaszczania”.   

W ten sposób Ojciec Święty Jan Paweł II rozpoczął nową epokę w stosunkach chrześcijańsko – żydowskich.