Katolicy.eu

O. Wacław Brzozowski, duchacz, więzień polityczny.

 

         Wacław Brzozowski ur. się 27.01.1914 r. w Kowalewie Pomorskim. Czując głos Bożego powołania wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Ducha Świętego w Bydgoszczy. Po oblacji i obłóczynach został wysłany na studia filozoficzne do Francji, gdzie w 1934 r. rozpoczął nowicjat. Cztery lata później złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął w sierpniu 1939 r.

         W 1940 r. O Brzozowski przez 4 miesiące był prefektem w seminarium w Langonnet. Po zajęciu Francji przez Niemcy, został na krótko wywieziony do Angers. Uwolniony, posługiwał najpierw wśród katolików francuskich, a od 1943 r. polskich.

         W 1947 r. o. Brzozowski przyjechał do Polski. Najpierw został przełożonym domu w Puszczykówku, a od 1949 r. dyrektorem Niższego Seminarium Duchownego i mistrzem nowicjatu w Bydgoszczy. We wrześniu i październiku 1949 r. spotkał się z Czesławem Dreliszakiem, funkcjonariuszem WUBP w Bydgoszczy, który poinformował go o cenzurze korespondencji zgromadzenia, przekazał kilka kart z kartoteki osób inwigilowanych oraz wyłudził 20 000 zł. rzekomej pożyczki. 

         19.11.1949 r. O. Brzozowski został aresztowany przez funkcjonariuszy WUBP w Bydgoszczy. Podczas rewizji znaleziono materiały pozyskane wcześniej od funkcjonariusza UB. Następnie został poddany morderczemu śledztwu. Przesłuchania trwały do 35 godzin bez przerwy. Próbowano mu wmówić, że stał na czele siatki szpiegowskiej, pozyskującej informacje z terenu bezpieki. W marcu 1951 r. został przewieziony do Warszawy i umieszczony w więzieniu na Mokotowie.

         Rozprawa O. Brzozowskiego odbyła się 14.03.1951 r. Nie przyznał się do winy. Mimo to został skazany za rzekome szpiegostwo, na 15 lat więzienia utratę praw publicznych na lat 5 i konfiskatę mienia. Wyrok odsiadywał najpierw w Rawiczu a potem we Wronkach. Wolność odzyskał w lutym 1956 r. W komunistycznych kazamatach spędził ponad  6 lat.

O. Brzozowski po odzyskaniu wolności został przełożonym domu w Chełmszczonce. W 1957 r. podjął posługę jako katecheta w szkole podstawowej w Bydgoszczy. Rok później został dyrektorem tamtejszego Niższego Seminarium Duchownego. W 1965 r. powierzono mu funkcję przełożonego domu i magistra braci. 2 lata później został ekonomem w Bydgoszczy. W 1973 r. mianowano go przełożonym domu Puszczykówku. Rozpoczął wówczas starania o pozwolenia na budowę kościoła. Stosowną zgodę uzyskano dopiero w czerwcu 1979 r. Aby zdobyć pieniądze kosztowną inwestycję udał się do USA, gdzie podjął pracę rekolekcyjną, aby w ten sposób wesprzeć rozpoczętą w maju 1981 r. budowę Kościoła Św. Józefa

W 1986 r. O. Brzozowski objął stanowisko ekonoma prowincjalnego, przełożonego domu w Bydgoszczy i rektora Wyższego Seminarium Duchownego. W 1988 r. został ponownie przełożonym domu w Puszczykówku, gdzie nadzorował budowę kościoła ukończoną ostatecznie w 1991 r. W 1992 r. został przełożonym domu w Chełmszczonce.

        

         O. Wacław Brzozowski zmarł 12.02.1996 r. w Bydgoszczy.