Katolicy.eu

O. Stanisław Janiuk, więzień polityczny.

 

         Stanisław Janiuk ur. się 11.12.1905 r. w Szarutach koło Węgrowa. W 1926 r., ukończył gimnazjum w Siedlcach, po czym, czując głos Bożego powołania,  rozpoczął formację kapłańską w Wyższym Seminarium Duchownym w Łucku. W 1928 r. wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego (duchaczy) w Bydgoszczy. W 1932 r. wyjechał do Francji, gdzie odbywał nowicjat w Orly, po czym podjął studia. W 1935 r. złożył śluby wieczyste.  W następnym roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1937 r., po ukończeniu studiów, powrócił do kraju, na urlop, po którym miał udać się na misje w Angoli. Jednak prowincjał o. Cezary Tomaszewski polecił mu zamieszkać w domu zgromadzenia w Bydgoszczy i pozostać w Polsce. Przez następne 2 lata posługiwał jako zakonny prokurator i wykładowca.

         Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Pomorza przez Niemców o. Janiuk zamieszkał w domu rodzinnym i przez całą okupację pełnił posługę duszpasterską na Podlasiu.  Kiedy ustały działania wojenne w 1945 r. powrócił do Bydgoszczy. Przez rok był tymczasowym przełożonym domu zgromadzenia. W 1947 r. został administratorem parafii Ducha Świętego w Bydgoszczy.

19.11.1949 r. o. Janiuk został aresztowany wraz z 5 innymi ojcami oraz zakrystianinem. W konsekwencji kościół parafialny Ducha Świętego został zamknięty. Uwięziony w więzieniu karno – śledczym w Bydgoszczy został poddany długiemu śledztwu. Przesłuchujący wypytywali go m.in. o zjazd prowincjałów zakonnych, który odbył się w marcu 1949 r. w Krakowie oraz o kontakty z bydgoskim jezuitą Stanisławem Szymańskim, który w 1949 r. uciekł z aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W marcu 1951 r. został przewieziony do więzienia mokotowskiego.

Rozprawa o. Janiuka, niejawna i bez udziału obrońcy, odbyła się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie w dniach 14-15.03.1951 r. Obok niego zsiadło na ławie oskarżonych 4 ojców oraz były funkcjonariusz WUBP w Bydgoszczy UB, który w zamian za przekazanie informacji o cenzurze korespondencji zgromadzenia oraz kilka kart z kartoteki osób inwigilowanych, wyłudził 20 000 zł. rzekomej pożyczki.

Prokurator żądał dla o. Janiuka kary 5 lat więzienia. W czasie procesu nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Ostatecznie został skazany za niedoniesienie o przestępstwie na 3 lata pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na 3 lata oraz przepadek mienia. Najwyższy Sąd Wojskowy zmniejszył mu wyrok do 1,5 roku pozbawienia wolności, bez utraty praw i przepadku mienia. 13.06.1951 r. odzyskał wolność. W grudniu 1956 r. Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego uchyliło poprzednie wyroki i umorzyło postępowanie karne. W więzieniu utracił zdrowie i nabawił się gruźlicy.

         Po odzyskaniu wolności o. Janiuk przez 9 lat administrował parafią Ducha Świętego w Bydgoszczy. Kolejną jego placówką duszpasterską był dom w Chełmszczonce, gdzie był ekonomem a następnie spowiednikiem. Od 1975 r. był rezydentem w domu w Puszczykówku.

 

         O. Stanisław Janiuk zmarł 12.07.1986 r. w Puszczykowie.