Katolicy.eu

Ks. Tadeusz Jodłowski, więzień polityczny.

 

         Tadeusz Jodłowski ur. się 1.12.1923 r. w Racławicach. Czując głos Bożego powołania wstąpił do seminarium duchownego. W 1952 r. przyjął święcenia kapłańskie po czym został wikariuszem w parafii Św. Anny w Zabrzu. Tu doznał pierwszych szykan ze strony komunistycznych władz. W 1954 r. władze Opola zablokowały jego przejście do parafii NMP w tym mieście. Rok później prezydium WRN w Katowicach negatywnie odniosło się do jego przeniesienia do parafii św. Andrzeja w Zabrzu. W krotce potem trafił do parafii Św. Krzyża w Opolu. Tu natychmiast zaczął gromadzić wokół siebie młodzież, dla której tworzył zespoły artystyczne i chóry oraz organizował wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Przerażone władze raportowały: ks. Jodłowski prowadzi „wrogą działalność wśród młodzieży szkół średnich, a mianowicie organizuje młodzież w stowarzyszenia przykościelne i na zebraniach tej młodzieży wypowiada się we wrogim duchu”.

24.04.1956 r. Wydział ds. Wyznań wymógł przeniesienie ks. Jodłowskiego na proboszcza do Karłowic Wielkich. Tu jak zauważyły władze, wobec braku młodzieży, skupił się na osobach niepraktykujących, przede wszystkim członkach PZPR. Rozmawiał z nimi osobiście namawiając do wypełniania praktyk religijnych np. chrzczenia dzieci. Latem 1957 r. SB wszczęto przeciwko niemu dochodzenie z powodu rzekomego naruszania dekretu o wolności sumienia i wyznania. W jego obronie murem stanęli parafianie. Przez wiele tygodni żaden nie da się skłonić do złożenia obciążających zeznań. Naciskano także na bpa Zygmunta Choromańskiego, aby go odwołał. Prof. Jerzy Myszor zauważył: „przewodniczący WRN w Opolu w związku z oporem Kurii Opolskiej, niechcącej odwołać kapłana. Który w krótkim czasie zyskał sobie przywiązania parafian, interweniował u biskupa Choromańskiego, ale bez skutku”.

W marcu 1958 r., podczas kazań wielkopostnych w parafii Głębinów, ks. Jodłowski zorganizował procesję pod dom niepraktykującego gospodarza Franciszka Targosza i publicznie modlił się o jego nawrócenie. 22.04.1958 r. został aresztowany pod zarzutem naruszenia dekretu o wolności sumienia i wyznania. W areszcie przebywał przez ponad 4 miesiące, po czym został zwolniony. 11.09.1958 r. rozpoczęła się jego rozprawa sądowa w Nysie. Na 11 świadków 5 wycofało złożone wcześniej zeznania. W jego obronie wystąpił także przedstawiciel opolskiej kurii. Ostatecznie został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Po odbyciu kary, ks. Jodłowski przeniósł się do diecezji wrocławskiej. W dalszym ciągu był szykanowany przez komunistyczne władze. W 1959 r. nie otrzymał paszportu na wyjazd do Niemiec. Cztery lata później uniemożliwiono mu kontynuowanie studiów specjalistycznych.

 

Ks. Tadeusz Jodłowski zm. 22.07.1977 r.