Katolicy.eu

Ks. Marian Łosoś, więzień polityczny.

 

Marian Łosoś ur. się 22.07.1910 r. w Buntowie koło Złotowa, w rodzinie chłopskiej. Mając 14 lat wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej. W gimnazjum tego zgromadzenia ukończył szkołę średnią. Nowicjat i studia filozoficzno – teologiczne ukończył w Kruszewie k. Poznania. Tam też przyjął w 1934 r. święcenia kapłańskie.

W okresie międzywojennym ks. Łosoś pracował jako prefekt w gimnazjum Księży Misjonarzy w Kazimierzu Biskupim. W roku szkolnym 1939/40 miał podjąć obowiązki prefekta starszych kandydatów do zgromadzenia w Wieluniu. Atak Hitlera na Polskę 1.09.1939 r. zniweczył te zamierzenia.

Przybywający w Wieluniu ks. Łosoś, został po uwięzieniu przez Niemców proboszcza, administratorem miejscowej parafii. Był dwukrotnie aresztowany przez hitlerowców za ukrywanie sztandarów narodowych i pełnienie posługi duszpasterskiej w zbombardowanym szpitalu wieluńskim. Nie podpisał volkslisty, mimo, że pochodził z terenów będących przed wojną w granicach Niemiec. 

6.10.1941 r. ks. Łosoś został aresztowany i uwięziony w obozie tymczasowym w Konstantynowie k. Łodzi. Stamtąd 27.10.1941 r. został wywieziony do Dachau. W obozie otrzymał numer 28 451. Spędził w nim 3,5 roku, aż do wyzwolenia przez wojska amerykańskie 29.04.1945 r.

Po wojnie ks. Łosoś został duszpasterzem Polaków wywiezionych na roboty przymusowe do Niemiec. Do Polski powrócił w sierpniu 1946 r. W kraju, po uzyskaniu eksklaustracji ze zgromadzenia, został inkardowany do diecezji częstochowskiej. Najpierw był wikarym w Krzepicach, a następnie administratorem parafii Szynkielów w dekanacie wieluńskim II. Tu nawiązał współpracę z Konspiracyjnym Wojskiem Polskim, walczącym z rządzącymi komunistami o Polskę prawdziwie niepodległą.

24.11.1948 r. funkcjonariusze UB aresztowali ks. Łososia. Więziony w kazamatach WUBP w Łodzi został poddany morderczemu śledztwu. Stosowano w stosunku do niego najprzemyślniejsze tortury. Udręczony i zmaltretowany podpisał sfabrykowane protokoły z przesłuchań.

Proces Konspiracyjnego Wojska Polskiego rozpoczął się w Łodzi 1.03.1949 r. Zarzucono mu współudział w likwidacji przez oddział KWP komendanta gminnego organizacji „Służba Polski” oraz współpracę z KWP, za co został skazany na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze z przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa. W uzasadnieniu wyroku napisano:, że nadużył stanowiska duchownego i swego wpływu do popełnienia zbrodni politycznych i pospolitych, że przez czas dłuższy stanowił podporę moralną działalności krwawej bandy KWP. Najwyższy Sąd Wojskowy odrzucił  29.04.1949 r. apelację i utrzymał w mocy wyrok śmierci. W obronie bohaterskiego kapłan wystąpił ks. bp Teodor Kubina, który wystąpił do prezydenta Bolesława Bieruta z prośbą o ułaskawienie. Interwencja przyniosła skutek i 13.05.1949 r. Bierut zamienił karę śmierci na dożywotnie więzienie.

Ks. Łosoś przetrzymywany był w więzieniach w Rawiczu i Wronkach. Wolność odzyskał na mocy amnestii w 1956 r. Powiedział wówczas, że pobyt w hitlerowskim obozie koncentracyjnym był wczasami w porównaniu z pobytem w Rawiczu i Wronkach oraz, że wolałby 3 dni przebywać w Dachau niż 1 dzień w tych więzieniach PRL.  W 1957 r. sąd uwolnił go od winy.

Pierwszą placówką ks. Łososia, po odzyskaniu wolności, była parafia Dmenin w dekanacie radomszczańskim. Potem przez wiele lat był proboszczem w różnych parafiach diecezji częstochowskiej. W 1969 r. bp Stefan Bareła doceniając jego działalność duszpasterską, odznaczył go rokietą i mantoletem. Jak wspomina Jan Związek: Cieszył się dużym uznaniem wśród wiernych.

 

Ks. Marian Łosoś zmarł 27.07.1978 r. w Częstochowie.