Katolicy.eu

Ks. Roman Mieliński, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”.

 

Roman Kwasibroch, bo takie nosił pierwotnie nazwisko ur. się 20.06.1906 r. w Bydgoszczy, w rodzinie kupieckiej. W 1926 r., po skończeniu gimnazjum klasycznego w Bydgoszczy, rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1931 r. W tym samym rok zmienił nazwisko na Mieliński.

Ks. Mieliński posługę duszpasterską rozpoczął w Grodzisku n. Prosną. W 1932 r. został sekretarzem kard. Augusta Hlonda. Funkcję tą pełnił przez 5 lat. W 1933 r. został delegatem abpa poznańskiego przy Związku Misyjnym Polek oraz Związku Polek dla wspierania Ubogich Kościołów Kresowych. Po skończeniu Wyższego Kursu Dziennikarskiego i specjalistycznych studiów na Uniwersytecie Lwowskim, rozpoczął w 1937 r. pracę w redakcji „Przewodnika Katolickiego”.

Kiedy Niemcy wkroczyli do Poznania, ks. Mieliński został 9.09.1939 r. aresztowany przez gestapo i umieszczony w klasztorze w Kazimierzu Biskupim. Aby uniknąć wywiezienia do obozu koncentracyjnego, zadeklarował gotowość wyjazdu do Generalnej Guberni. W czerwcu 1940 r. przybył do Warszawy i włączył się w tajne nauczanie oraz duszpasterstwo wojskowe AK. W 1942 r. został dziekanem Obszaru Zachodniego AK w randze ppłka. Był także członkiem Komórki ds. Kościelnych przy delegaturze Rządu RP. W tajnym nauczaniu uzyskał stopień dra teologii nostryfikowany po wojnie. Podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem na Żoliborzu.

W 1945 r. ks. Mieliński powrócił do Poznania, gdzie został administratorem parafii Świętego Krzyża. Ponieważ komuniści nie wyrazili zgody na wydawanie „Przewodnika Katolickiego”, założył i przez 3 lata redagował tygodnik „Głos Katolicki”. W kwietniu 1947 r. w ramach amnestii ujawnił swoją działalność w strukturach AK w czasie wojny.

2.09.1948 r. Ks. Mieliński został aresztowany przez funkcjonariuszy UB Zarzucono mu przynależność do zrzeszenia WIN, przechowywanie nielegalnych wydawnictw oraz finansowanie WiN. 18.01.1951 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na 10 lat pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia, za to iż - jak napisano w uzasadnieniu wyroku –usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego utrzymując przez rozdzielanie zapomóg z nielegalnych funduszy dolarowych w więzi organizacyjnej członków AK i WiN, by ich  móc w każdej chwili używać do walki z władzami Państwa Polskiego.

Ks. Mieliński wyrok odsiadywał w więzieniach na Mokotowie w Warszawie i we Wronkach. Podczas obywania kary chorował na serce oraz wątrobę i trafił do więziennego szpitala. Wolność odzyskał w kwietniu 1955 r., po blisko 7 latach spędzonych w komunistycznych kazamatach.

Opuściwszy więzienie ks. Mieliński został administratorem parafii Bronikowo koło Kościana. W 1956 r., po reaktywowaniu. „Przewodnika Katolickiego” został jego redaktorem naczelnym. Funkcję tą pełnił przez 12 lat. Redagowany przez niego tygodnik łączył prosty język i formułę pisma dostępnego dla wszystkich z dbałością o wysoki poziom intelektualny artykułów i publikacji. W 1957 r. wszedł w skład Komisji Prasowej Episkopatu Polski. Dwa lata później otrzymał godność papieskiego prałata domowego. W 1968 r. został członkiem Kapituły katedralnej w Poznaniu.

 

Ks. Roman Mieliński zm. 31.01.1976 r. w Poznaniu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył abp Antoni Baraniak. Jego ciało spoczęło na cmentarzu w Żabikowie. Był odznaczony złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Walecznych.