Katolicy.eu

O. ppłk Franciszek Mientki, szefa duszpasterstwa 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

 

 Franciszek Mientki ur. się 12.01.1913 r. w Bydgoszczy. W 1927 r., po skończeniu szkoły powszechnej w Bydgoszczy, wstąpił do niższego seminarium duchownego Misjonarzy Ducha Świętego. W 1933 r. rozpoczął nowicjat w Orly pod Paryżem. Następnie studiował filozofię w Mortain we Francji. Po jej ukończeniu, z bardzo dobrym wynikiem, został skierowany na studia teologiczne do szwajcarskiego Fryburga. W lipcu 1939 r. przyjął święcenia kapłańskie. Okres wakacji spędził we Francji, gdzie zastał go wybuch II wojny światowej.

W październiku 1939 r. o. Mientki zgłosił się ochotniczo do formujących się we Francji oddziałów polskiego wojska. Początkowo posługiwał w obozie wojskowym w Coetquidan jako szeregowy w kompanii sanitarnej pułku szkolnego. W lutym 1940 r. został kapelanem w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego i Weterynaryjnego w Combourg. W czerwcu 1940 r. mianowany został kapelanem 7 Pułku Piechoty 3 Dywizji Piechoty stacjonującego w Gier. Po kapitulacji Francji wraz ze swoimi żołnierzami dotarł do Wielkiej Brytanii. W lipcu 1940 r. została kapelanem 7 Batalionu 3 Brygady Kadrowej Strzelców stacjonującej w Moffat w południowej Szkocji. Funkcję tę pełnił do lutego 1942 r., po czym przeniesiono go do Pułku Rozpoznawczego 1 Dywizji Pancernej.

W listopadzie 1942 r. O. Mientki został mianowany szefem duszpasterstwa 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Następnie przeszedł przeszkolenie spadochronowe w Largo House i Ringway. Wraz z brygadą wziął udział w operacji wojsk sprzymierzonych pod Arnhem - Driel w Holandii w dniach od 17 do 26.09.1944 r. Po walkach w Holandii przerzucony został w rejon Ravenstein, gdzie wojska brygady zabezpieczały obronę prowizorycznego lotniska. Po skończeniu wojny był wśród oddziałów okupacyjnych w okolicach Bersenbruck w Niemczech i pozostał tu do demobilizacji w dniu 15 stycznia 1947 r. Trudną i zaszczytną służbę w polskim wojsku zakończył w stopniu kapitana odznaczony między innymi Krzyżem Walecznych i innymi bojowymi odznaczeniami francuskimi i brytyjskimi.

Zdemobilizowany o. Mientki udał się do Fryburga, gdzie skończył studia pracą magisterską z teologii dogmatycznej nt. „Inhabitatio Sancti Spiritus in anima fideli”. W maju 1948 r. objął w Puszczykówku stanowisko przełożonego domu zakonnego i wykładowcy filozofii w nowicjacie kleryków. Jednocześnie zajmował się zakonnym ogrodem. We wrześniu 1949 r. został magistrem nowicjatu.

27.11.1949 r. o. Mientki został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Prokurator zarzucił mu szpiegostwo. Po kilku tygodniach aresztowania został przewieziony do MBP w Warszawie. W marcu 1951 r., po dwudniowej rozprawie wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, skazał go na 12 lat więzienia, utratę praw na 5 lat i przepadek mienia. Podczas rozprawy nie przyznał się do winy i odrzucił absurdalne zarzuty. Wyrok odsiadywał w więzieniu w Rawiczu a potem we Wronkach.

o. Mientki odzyskał wolność  11.02.1956 r., ponieważ Rada Państwa w drodze łaski darowała mu resztę kary. W komunistycznych więzieniach spędził ponad 5 lat. Po uwolnieniu powrócił do Puszczykówka, gdzie został przełożonym domu zakonnego i dyrektorem scholastykatu. W 1965 r. podjął obowiązki rezydenta i wikariusza przy miejscowym kościele parafialnym oraz lektora francuskiego i angielskiego Seminarium Zagranicznym oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. W 1970 r. został prowincjałem Zgromadzenia Ducha Świętego w Polsce. W 1973 r. podjął posługę jako przełożony i ekonom w domu w Cielądzu koło Rawy Mazowieckiej. W 1976 r. podjął posługę jako rezydent przy miejscowym kościele parafialnym. Zasłynął wówczas jako ceniony katecheta i spowiednik.

 

O. ppłk Franciszek Mientki zm. 20.05.1982 r. w Rawie Mazowieckiej. Pochowany został obok współbraci na miejscowym cmentarzu. Jego współbrat  o. Grzegorz Kosielski oceniał: Pozostał w naszej pamięci jako wielki patriota i mądrze miłujący Kościół i Zgromadzenie zakonnik. Wspominając go dziś pragniemy również kochając Boga przenosić tę miłość na ten dom, który zwie się Ojczyzna.