Katolicy.eu

Ks. Leon Musielak, więzień polityczny.

 

Leon Musielak ur. się 23.01.1910 r. w Krzyżanowie koło Śremu, w wielodzietnej rodzinie wiejskiego krawca. W wieku 14 lat rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Lesznie. Pod wpływem szkolnego prefekta ks. Tadeusza Peika zdecydował się na wstąpienie w 1926 r. do Niższego Seminarium Duchownego w Lądzie nad Wartą. W 1929 r., po ukończeniu 5 klasy gimnazjum rozpoczął nowicjat salezjański w Czerwiński nad Wisłą. Po roku złożył profesję zakonną. Następnie studiował filozofię w Salezjańskim Instytucie Filozoficznym w Krakowie. W 1931 r. Instytut i jego studenci przenieśli się do  Marszałek koło Kępna. Przełożenie, widząc jego wybitne zdolności, skierowali go na studia na Uniwersytet Poznański. Przez 4 lata zgłębiał tajniki filologii polskiej i historii, uczęszczał także na lektorat języka rosyjskiego. Naukę łączył z posługą wychowawcy w  salezjańskim oratorium.  Pięciu jego wychowanków, zabitych w czasie wojny przez Niemców, zostało w 1999 r. zaliczonych w poczet błogosławionych.

         Od stycznia 1939 r. Musielak wykładał w salezjańskim Uniwersytecie ludowym w Kopcu k. Częstochowy. Kiedy Niemcy zaatakowali 1.09.1939 r. Polskę, razem z innymi uciekł na Wschód. W okolicach Pińska został zatrzymany przez oddział komunistów. Uwięziony trafił do Kozielska. Tu przeżył śledztwo, głód, zimno, wszy i pracę po 8 godzin bez posiłku.  Po zajęciu Kozielska przez wojska niemieckie, powrócił  do okupowanej Polski. W listopadzie 1941 r. podjął w Krakowie 3 rok studiów teologicznych. W 1944 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie pracował jako sekretarz w krakowskiej kurii prowincjalnej.

         Po zajęciu Małopolski przez wojska sowieckie, ks. Musielak w lutym 1945 r. został kierownikiem gimnazjum w Zakładzie im. Ks. Jana Bosko w Oświęcimiu. Szybko zdobył sławę głoszonymi kazaniami patriotycznymi, w których bezkompromisowo obnażał zakłamanie komunistycznej ideologii. Po raz pierwszy z tego powodu był przesłuchiwany w 1947 r. w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Białej.

7.05.1952 r. ks. Musielak został aresztowany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oświęcimiu. Trafił do krakowskiego więzienia przy ul. Montelupich. Zarzucono mu poniżanie z ambony twórców materializmu dialektycznego, obrażanie Marksa, Lenina i Stalina oraz  łamliwe sugerowanie jakoby zbrodnii w Katyniu dokonał ZSRR. Na podstawie tych zarzutów Sąd Wojewódzki w Krakowie 14.07.1952 r. skazał go na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. Prokurator zaskarżył ten wyrok, w następstwie czego Sąd Najwyższy w Warszawie 17.01.1953 r. wymierzył mu karę 5 lat pozbawienia wolności, którą jednak na podstawie amnestii z 22.07.1952 r. złagodził do 3 lat i 4 miesięcy. W 1953 r. trafił do więzienia w Wiśniczu, skąd po roku, za krytykowanie poleceń administracji więziennej, przeniesiono go do Wronek.

            Ks. Musielak odzyskał wolność 7.09.1955 r. Po krótkim odpoczynku u sióstr salezjanek w Dobieszczyźnie, podjął pracę jako kierownik studiów w salezjańskim Studentacie Filozoficznym w Oświęcimiu. W 1960 r. został dyrektorem w Oświęcimiu Zasole, gdzie salezjanie prowadzili duszpasterstwo w kaplicy rektoralnej. W 1965 r., za zorganizowanie bez zezwolenia procesji Bożego Ciała został ukarany grzywną wysokości 4 000 zł. Pod naciskiem komunistycznych władz, przełożenie przenieśli go do Szczyrku, a następnie do Miłoradzic, gdzie został proboszczem. W 1967 r. objął probostwo w Libiniu Legnickiem a 3 lata później w Bukowie. Tu ponownie swymi bezkompromisowymi kazaniami naraził się komunistycznym władzom. W tej sytuacji poprosił przełożonych o przeniesienie do diecezji krakowskiej. W 1974 r. osiadł w Witowie koło Zakopanego. Tu pracował w duszpasterstwie parafialnym, głosił misje i rekolekcje, prowadził oratorium salezjańskie oraz grupę ministrantów.

W 1984 r. ks. Musielak zamieszkał w domu zakonnym w Szczyrku. W 1991 r. wydał swoje wspomnienia zatytułowane „Spod Częstochowy do Kozielska”. W 1996 r. przeniósł się do Poznania. Tu poświęcił się zbieraniu materiałów do procesu rogatoryjnego, który zaowocował doprowadzeniem do beatyfikacji Pięciu Wychowanków Oratorium Poznańskiego. Do ostatnich chwil życia był aktywny w pracy duszpasterskiej i kaznodziejskiej.

 

         Ks. Leon Musielak zm. 24.12.1998 r. w Poznaniu. Jego doczesne szczątki spoczęły w grobowcu salezjańskim na cmentarzu na Junikowie.