KATOLICY.EU

Kapłani, zakonnicy i zakonnice prześladowani w Polsce Ludowej (1944-1989)

 

·         Ks. Rudolf Adamczyk, więzień w latach PRL-u.

·         Ks. Stanisław Bąk, kapelan AK.

·         Ks. Walenty Bal, działacz społeczny.

·         Ks. Piotr Banach, więzień polityczny.

·         Abp Antoni Baraniak, metropolita poznański.

·         Abp Eugeniusz Baziak, metropolita lwowski.

·         Bp Herbert Bednorz, ordynariusz diecezji katowickiej.

·         Bp Lucjan Bernacki, sufragan gnieźnieński.

·         Bp Juliusz Bieniek, sufragan diecezji katowickiej.

·         Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, twórca ruchu światło - życie.

·         Ks. Stanisław Bogucki, więzień polityczny w PRL.

·         Ks. Marian Brach, represjonowany w okresie PRL.

·         O. Wacław Brzozowski, duchacz, więzień polityczny.

·         O. Edward Bulanda, teolog.

·         O. Alojzy Chrobak, kapelan AK.

·         Bp Stanisław Czajka, sufragan w diecezji częstochowskiej.

·         ks. Antoni Czajkowski, kapelan AK.

·         Ks. Jerzy Dąbrowski, kapelan II Batalionu Strzelców Spadochronowych.

·         Ks. Józef Dąbrowski, więzień polityczny.

·         Ks. Jan Danielewicz, więzień polityczny.

·         Ks. Ignacy Dziedziak, kapelan AK.

·         O. Stefan Dzieżek, kapelan kaliskiej Solidarności.

·         Ojciec Alfons Falencik, więzień polityczny.

·         Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski, administrator apostolski diecezji sandomierskiej

·         Ks. Jan Grajnert, więzień polityczny w Polsce Ludowej.

·         Ojciec Władysław Gurgacz, kapelan partyzantki antykomunistycznej.

·         Ks. Paweł Iliński, kapelan AK.

·         Ks. Marian Jacewicz, więzień sumienia.

·         O. Stanisław Janiuk, więzień polityczny.

·         Ks. Stanisław Janusz, kapelan antykomunistycznego podziemia.

·         O. Franciszek Janusz, kapelan AK.

·         Ks. Tadeusz Jodłowski, więzień polityczny.

·         Bp Czesław Kaczmarek, ordynariusz diecezji kieleckiej

·         Ks. Zygmunt Kaczyński, działacz chrześcijańsko – demokratyczny.

·         Ks. Seweryn Kiersztejn, więzień polityczny w okresie PRL.

·         Ks. Antoni Kiszkurno, więzień polityczny.

·         Ks. Ignacy Klimacki, więziony w Polsce Ludowej.

·         Ks. Stanisław Kluz, kapelan AK.

·         Ks. Paweł Komborski, kapelan AK.

·         Ks. Henryk Konowrocki, więzień polityczny.

·         Ks. Roman Kotlarz, duszpasterz robotników.

·         Ks. Stanisław Kotowski, kapelan II korpusu.

·         Ks. Feliks Kowalik, kapelan AK w Kieleckiem.

·         Bp Kazimierz Kowalski, ordynariusz diecezji chełmińskiej.

·         Ks. Zenon Krupiński, więziony w czasach Polski Ludowej.

·         ks. Stanisław Kułak, więzień polityczny.

·         Ks. Franciszek Lądowicz, kapelan AK.

·         Bp Paweł Latusek, więzień polityczny.

·         Ks. Józef Lelito, kapelan Narodowej Organizacji Wojskowej.

·         Ks. Teodor Lichota, więzień polityczny w Polsce Ludowej.

·         Ks. Marian Łosoś, więzień polityczny.

·         Siostra Izabela Łuszczkiewicz, szarytka, łączniczka AK i zrzeszenia WiN.

·         Ks. Rudolf Marszałek, kapelan NSZ.

·         Ks. Stefan Martuzalski, więzień polityczny.

·         Ks. Roman Mieliński, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”.

·         O. ppłk Franciszek Mientki, szefa duszpasterstwa 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

·        Ks. Karol Milik, administrator apostolski Dolnego Śląska.

·         O. Romuald Moskała, animator Sodalicji mariańskich.

·         Ks. Leon Musielak, więzień polityczny.

·         Ks. Stefan Niedzielak, kapelan rodzin katyńskich.

·         s. Waleria Niklewska, więziona w PRL.

·         Bp Edmund Nowicki, ordynariusz diecezji gdańskiej.

·         Ks. Aleksander Oberc, kapelan AK.

·         Ks. Franciszek Ossowski, kapelan AK i NSZ.

·         Ks. prof. Józef Pastuszka, rektor KUL.

·         Ks. Henryk Peszko, więzień polityczny PRL.

·         Ks. Michał Pilipiec, kapelan AK.

·         Ks. hm Stanisław Piotrowski, duszpasterz młodzieży.

·         s. Stanisława Poprawa, więzień polityczny w PRL.

·         Ks. płk Alojzy Porzyński, kapelana 8 pułku Strzelców Konnych

·         Ks. Leonard Prochownik, więzień polityczny.

·         Siostra Barbara Pytlik, represjonowana w okresie PRL.

·         Ks. Władysław Rączkiewicz, prześladowany w czasach Polski Ludowej.

·         O. Karol Raczyński przeor klasztoru Paulinów na Jasnej Górze.

·         ks. Szczepan Rembowski, kapelan w 1 Dywizji Pancernej.

·         Ks. Jan Roguś, więzień polityczny.

·         Bp Stanisław Rospond, sufragan archidiecezji krakowskiej.

·         O. Piotr Rostworowski, charyzmatyczny kierownik duchowy.

·         Ks. prof. Józef Rybczyk, oficer AK.

·         ks. Józef Schubert, represjonowany w Polsce Ludowej.

·         Ks. Jan Siemiński, duszpasterz robotników.

·         Ks. Stanisław Skorodecki, współwięzień Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

·         Ks. Michał Skowron, więzień polityczny PRL.

·         Ks. Antoni Słomkowski, rektor KUL.

·         Ks. mjr Stanisław Słonka, oficer AK.

·         Ks. prof. Władysław Smoleń, kapelan AK.

·         S. Weronika Śnieżek, więziona w czasach Polski Ludowej.

·         Bp Szczepan Sobalkowski, kapelan NSZ.

·         S. Władysława Sobierajska, więzień polityczny.

·         Ks. Adolf Sosnowski, kapelan AK.

·         Ks. Józef Spilla, więzień polityczny.

·         Ks. Stanisław Suchowolec, przyjaciel ks. Jerzego Popiełuszki.

·         Ks. Bolesław Stefański, kapelan AK.

·         Ks. prof. Jan Stępień, rektor ATK.

·         Ks. Michał Sternal, kapelan AK.

·         Ks. Leon Szeląg, kapelan AK.

·         O. Stanisław Szymański, więzień polityczny.

·         Ks. Franciszek Tomczyk, więzień sumienia.

·         Ks. Zygmunt Trószczyński, kapelan Żoliborza w Powstaniu Warszawskim.

·         Ks. Czesław Wojciechowski, duszpasterz młodzieży.

·         Ks. Tadeusz Wójcik, represjonowany w okresie PRL

·         Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski.

·         Ks. Florian Zając, działacz polskiego państwa podziemnego.

·         Ks. Feliks Zapłata, misjolog.

·         Ks. Józef Zator – Przytocki, kapelan AK.

·         Ks. Roman Zelek, senator II Rzeczypospolitej.

·         Ks. Stanisław Zieliński, działacz społeczny.

·         Ks. Wojciech Zink, wikariusz kapitulny Administratury Apostolskiej w Olsztynie.

·         Ks. Stanisław Ziółkowski, kapelan AK.

·         Ks. Sylwester Zych, kapelan KPN.