KATOLICY.EU

Ks. Władysław Rączkiewicz, prześladowany w czasach Polski Ludowej.

 

Władysław Rączkiewicz ur. się 23.08.1914 r. w Chobrzanach. Edukację rozpoczął w Szkole Powszechnej w Janowicach. Potem uczył się  w szkole powszechnej i gimnazjum w Sandomierzu. Mając 17 lat wstąpił do Niższego Seminarium Duchowego. W 1934 r., po zdaniu matury, podjął studia w WSD. W czerwcu 1939 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Ks. Rączkiewicz został skierowany do parafii Świętej Teresy w Radomiu. Tu jako wikary posługiwał przez całą II Wojnę Światową. Aby pomóc ubogim, zorganizował w czasie niemieckiej okupacji, dwie kuchnie dla biednych. W 1946 r. został wikariuszem w radomskiej parafii farnej i prefektem szkół. Miał wielkie sukcesy w pracy z młodzieżą. Prowadził krucjatę Eucharystyczną, przygotowywał przedstawienia teatralne, organizował kolonie w Zakopanem. W lipcu 1949 r. funkcjonariusze UB donosili, że w kazaniach: systematycznie wrogo występuje przeciwko obecnemu rządowi i jest aktywnym organizatorem zrzeszeń katolickich na terenie Radomia.

W 1951 r. ks. Rączkiewicz został zwolniony przez komunistyczne władze z pracy w radomskich szkołach. Przeniesiony na wikariat do Końskich, naraził się władzom organizacją pielgrzymki pieszej na Jasną Górę. W grudniu 1951 r. został wikarym w Koprzywnicy. Tu początkowo pozwolono mu uczyć religii w miejscowych szkołach podstawowych. Jednak po miesiącu zezwolenie na katechizację cofnięto. Latem 1952 r. został przeniesiony do parafii Świętego Jana w Radomiu.  Tu, nie mogąc uczyć w szkołach, zmobilizował młodzież ze szkół TPD i innych gdzie nie było katechizacji, do uczęszczania na komplety religijne w kościele.

Ks. Rączkiewicz nie tylko katechizował, ale także organizował wycieczki rowerowe i choinki. Kierownictwo Referatu ds. Wyznań tak go charakteryzowało: jest typem księdza agresywnego, wojującego, pałającego nienawiścią do wszystkiego co postępowe, troszczącego się jedynie o to, ażeby wpływy kościoła w społeczeństwie nie malały lecz przeciwnie, się rozszerzały (…) Posiada tak duży wpływ na społeczeństwo miasta Radomia, a szczególnie na młodzież, że utrudniał normalną działalność niektórych szkól podstawowych w tym mieście.

W innym raporcie tak pisano o ks. Rączkiewiczu: Nie czuje się on obywatelem państwa Polskiego, a realizuje politykę Watykanu i zmierza do utrzymania społeczeństwa w zacofaniu i wrogości do Polski Ludowej.

W grudniu 1955 r. Referat ds. Wyznań udzielił ks. Rączkiewiczowi oficjalnego upomnienia. Miesiąc później zażądano od Kurii w Sandomierzu usunięcia go z Radomia. Zarzucono mu prowadzenie działalności sprzecznej z prawem i porządkiem publicznym. Miało to polegać na takich działaniach jak zabronienie dzieciom udziału obchodach rocznicy rewolucji październikowej czy zabronieniu noszenia symboli OH ZMP podczas lekcji religii. W jego obronie wystąpili parafianie. Władze jednak pozostały głuche na argumenty i zmusiły go do opuszczenia Radomia.

W sierpniu 1956 r. ks. Rączkiewicz został proboszczem w Modliborzycach koło Opatowa. Tu skupił wokół siebie młodzież, z którą często organizował przedstawienia teatralne o treści religijnej.

Na początku 1959 r. Stefan Jarosz, kierownik Wydziału ds. Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach raportował:. Wpływ kleru jest widoczny nie tylko na rady narodowe, ale na różne instytucje, zakłady, organizacje społeczne i na gromadzkie Komitety Partyjne. Najwymowniejszym tego dowodem jest przypadek w Modliborzycach, pow. Opatów, gdzie reakcyjny miejscowy ks. Rączkiewicz sekretarzowi Komitetu Gromadzkiego [PZPR] powierzył w jasełkach rolę diabła.

W 1959 r. komunistyczne władze zablokowały nominację ks. Rączkiewicza na proboszcza w Bodzechowie a rok później w Bogorii. Sytuacja powtarzała się w następnych latach. Kiedy w latach 60-tych XX wieku nałożono na niego drakońskie podatki i poborca zabrał mu meble, parafianie złożyli się i je wykupili.

W 1971 r. ks. Rączkiewicz został proboszczem w Siennie. Tu zbudował nową plebanię i dwie kaplice dojazdowe. W 1989 r. przeszedł na emeryturę, po czym zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu.

 

Ks. Władysław Rączkiewicz zm. 19.06.1944 r. Pochowany został na cmentarzu w Chobrzanach.