KATOLICY.EU

Ks. Józef Spilla, więzień polityczny.

 

Józef Spilla ur. się 23.07.1905 r. w Starym Koźlu na Opolszczyźnie. Po skończeniu szkoły elementarnej, uczył się w gimnazjum w Koźlu. W 1926 r. zdał egzamin dojrzałości, po czym rozpoczął studia teologiczne na uniwersytecie we Wrocławiu. W 1930 r. zakończył studia. Rok później przyjął święcenia kapłańskie.

Ks. Spilla rozpoczął posługę duszpasterską jako wikary w Pilchowicach. Potem posługiwał jako wikariusz kolejno w Bobrku, Nowej Wsi Królewskiej, Wójtowej Wsi, Łanach. Na kolejnych placówkach rozwijał organizacje katolickie. Przewodniczył Związkowi Matek Chrześcijańskich w Bobrku. W Łanach  kierował m.in. Bractwem Różańcowym i Sodalicją Mariańską oraz parafialnemu oddziałowi  „Caritas”. W 1941 r. został lokalistą w Łanach.

W 1945 r., po włączeniu Opolszczyzny w granice Polski, ks. Spilla został pozytywnie zweryfikowany. Polskie władze kościelne mianowały go proboszczem w Łanach. Konsekwentnie odmawiał udziału w prokomunistycznym ruchu księży patriotów. W założonej mu przez UB teczce czytamy: na każdym kroku tłumaczył się zakazem Kurii (...) Zarządzenia i wytyczne Kurii gorliwie realizuje, popiera politykę kurii i Episkopatu na każdym odcinku.

Ks. Spilla słynął z ciętego języka oraz odwagi w piętnowaniu wynaturzeń komunistycznej władzy. W 1949 r. przekonał skutecznie parafian, że zapisy do spółdzielni produkcyjnej są dobrowolne. Tym władze tłumaczyły sobie potem brak chętnych do spółdzielni w jego parafii.

W 1949 r. UBP, prowadząc rozpracowywanie ks. Spilla, umieścił w jego otoczeniu swoich agentów. W 1951 r., podczas kolejnego przesłuchania na UB, odrzucił propozycję zostania tajnym współpracownikiem. Wkrótce potem na jego plebanię wtargnęli funkcjonariusze UB i próbowali siłą zmusić go do podjęcia współpracy. I rym razem odmówił. To przesądziło o decyzji o jego aresztowaniu.

Ks. Spilla został zatrzymany przez funkcjonariuszy UBP 19.03.1952 r. Po dziesięciu dniach wydano decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Po upływie pół roku stanął przed sądem wojskowym w Opolu. Oskarżyciel zarzucał mu m.in.: że, od zarania władzy ludowej w Polsce przeszedł zdecydowanie jej wrogów, a w miarę narastającej walki klasowej i budownictwa podstaw socjalizmu w Polsce jako jeden z wielu agentów z pod znaku swastyki „Głosu Ameryki” i innych reakcyjnych elementów stanął w poprzek na drodze budownictwa socjalistycznego wykorzystując swój autorytet księdza na swoim terenie do wszczepiania miejscowej ludności i napływowej jadu nienawiści do Ustroju i Polski Ludowej.

Pomimo, iż część zeznań świadków oskarżenia była sprzeczna a jeden z nich całkowicie stanął po stronie oskarżonego, ks. Spilla, został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. W jego obronie wystąpił  licznie parafianie, podpisując petycję, że w czasie kazań nie poruszał spraw politycznych. Po odwołaniu, sąd wyższej instancji uchylił część zarzutów i zmniejszył wyrok do 1,5 roku pozbawienia wolności. Wyrok odsiedział w więzieniach w Opolu i Strzelcach Opolskich.

29.09.1953 r. ks. Spilla odzyskał wolność. W dalszym ciągu był poddany nieustannej inwigilacji jako podejrzany o prowadzenie działalności antypaństwowej. Powróciwszy do parafii w Łanach do śmierci prowadził w niej duszpasterstwo. Wyremontował miejscowy kościół. Wyrazem uznania dla jego posługi, ze strony przełożonych były nadane mu tytuły dziekana honorowego oraz radcy duchowego.

 

Ks. Józef Spilla zm. 29.07.1980 r. w Łanach. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.