KATOLICY.EU

Ks. Florian Zając, działacz polskiego państwa podziemnego.

 

Florian Zając ur. się 17.12.1906 r. w Kruchelu Małym koło Przemyśla. Po skończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Przemyślu. W 1926 r. uzyskał maturę, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1931 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Ks. Zając posługiwał kolejno w Przeworsku, Wesołej, Dukli, Drohobyczu i Golcowej. W 1936 r. został skierowany do pracy w diecezjalnej Akcji Katolickiej. W tym samym roku został sekretarzem generalnym Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej oraz redaktorem „Okólnika do Oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet Diecezji Przemyskiej”. W 1937 r. wrócił do duszpasterstwa parafialnego jako wikary w Jaśle. Rok później został przeniesiony do Niebieszczan. W maju 1939 r. został proboszczem w Bączalu Dolnym.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, ks. Zając przewodniczył modlitwom w intencji Ojczyzny i żołnierzy polskich. Pod okupacją niemiecką rokrocznie przypominał o zniesionych przez Niemców świętach 3 Maja i 11 Listopada. Wbrew zarządzeniom okupanta organizował wspaniałe procesje Bożego Ciała. W trudnych warunkach okupacyjnej biedy remontował drewniany kościół parafialny.

Ks. Zając pomagał ratować Żydów, wystawiając kilka fałszywych metryk chrztu. Starał się także chronić parafian przed wywózką na roboty przymusowe do Niemiec. Razem z wójtem gminy działał na rzecz zmniejszenia uciążliwości obowiązkowych dostaw żywności dla Niemców. Kiedy we wrześniu 1944 r. Niemcy zaczęli wysiedlać mieszkańców pobliskiego Jasła, rozwinął szeroką akcję pomocy: dowoził starszych i chorych, rozdzielał kwatery, dostarczał odzież i opał, dożywiał i udzielał pomocy sanitarnej. Na plebani ugościł księży z barbarzyńsko przez Niemców burzonego Jasła.

Ks. Zając przez całą okupację był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Udostępniał plebanię dla potrzeb tajnego nauczania. Jako członek od 1935 r. Stronnictwa Narodowego, kierował miejscowa placówką Narodowej Organizacji Wojskowej, która jest uznawana za jedną z najaktywniejszych w powiecie jasielskim. W 1943 r. w ramach akcji scaleniowej placówka weszła w skład struktur AK.

Po wkroczeniu na Podkarpacie wojsk sowieckich, kiedy rozpoczęło się polowanie na działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, w jego parafii, w ramach akcji samoobrony, powstała baza dająca oparcie osobom poszukiwanym przez NKWD. Rozpoczął także budowę nowego kościoła.

26.06.1948 r. funkcjonariusze UB dokonali rewizji na plebani ks. Zająca. Znaleziono gazetki konspiracyjne, ulotki i inne materiały związane z opozycją antykomunistyczną. Następnie został aresztowany i przez 6 tygodni był przetrzymywany w karcerze. Poddany torturom podczas brutalnych przesłuchań, stracił w znacznym stopniu słuch. Ostatecznie oficer śledczy ustalił, iż ks. Zając Florian od stycznia 1945 r. do chwili zatrzymania go (...) należał do nielegalnej organizacji Stronnictwa Narodowego i oskarżył go o inspirację zamordowania 2 członków PPR we wsi Jabłonica.

21.09.1948 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał ks. Zająca na karę 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator domagał się kary śmierci. Wyrok odbywał w więzieniu we Wronkach a potem w Rawiczu. Wolność odzyskał, na mocy amnestii, w październiku 1953 r. Schorowany zamieszkał u rodziny w Kruchelu.

W lutym 1954 r. ks. Zając podjął posługę jako wikary w Bratkowicach. 4 lata później został Eksposytem w Małkowicach. W 1959 r. jako proboszcz objął parafię w Izdebkach. Cztery lata później przeniesiono go na probostwo do Malawy. Wobec pogarszającego się stanu zdrowia w 1968 r., na własną prośbę, przeszedł na emeryturę. Jako emeryt mieszkał Chmielniku a później w Kruhelu. W 1970 r. zamieszkał w Krasiczynie, gdzie wspomagał w pracy duszpasterskiej swojego siostrzeńca ks. Stanisława Bartmińskiego.

 

Ks. Florian Zając zmarł 25.10.1980 r. w szpitalu w Przemyślu. Jego doczesne szczątki spoczęły w Kruhelu Małym.