Katolicy.eu

Hanna Chrzanowska, działaczka  charytatywna.

 

Hanna Chrzanowska ur. się 7.10.1902 r. w Warszawie. Jej ojcem był Ignacy Chrzanowski, wybitny historyk literatury i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła gimnazjum sióstr urszulanek w Krakowie. W czasie najazdu bolszewickiego na Polskę działała w Komitecie Obrony Polski, przeprowadzając kwesty na rzecz potrzebujących; pracowała też jednocześnie w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobyła wszechstronne wykształcenie studiując filologię polską na uniwersytecie jagiellońskim, wiedzę pielęgniarską w Uniwersyteckiej  Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie oraz podczas pobytu we Francji, Belgii i USA.  Po powrocie do kraju Chrzanowska rozpoczęła pracę w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Od 1929 r. do wybuchu wojny współredagowała pismo Pielęgniarka Polska. Równocześnie trudniła się pisarstwem. Wydała drukiem nowelę Niebieski Krzyż, powieść Krzyż na piaskach raz kilka drobnych utworów poetyckich.

W okresie drugiej II wojny światowej Hanna Chrzanowska współpracowała z Obywatelskim Komitetem Pomocy Społecznej w Krakowie, a potem z Polskim Komitetem Opiekuńczym jako zastępczyni przewodniczącej Sekcji Opieki na Przesiedlonymi i Uchodźcami, następnie jako kierownik Działu Opieki Domowej tej Sekcji, wreszcie przewodniczyła Sekcji Pomocy Przesiedleńcom. Zajmowała się odbieraniem transportów wysiedlonych i organizowaniem pomocy dla potrzebujących, opiekowała się ukrywającymi się Żydami i osobami zagrożonymi zsyłką na roboty do Niemiec. Równocześnie współpracowała z Patronatem Opieki nad Więźniami.

Po zajęciu Krakowa przez wojska radzieckie Chrzanowska zgłosiła się do pracy w Szkole Pielęgniarskiej. W 1957 r. została dyr. Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie. W następnym roku zlikwidowano szkołę a jej dyrektorkę przeniesiono na emeryturę. Widząc brak w państwowej służbie zdrowia pielęgniarstwa domowego Chrzanowska postanowiła zorganizować przy pomocy kościoła stałą opiekę nad przewlekle i obłożnie chorymi. Przy poparciu księży Ferdynanda Machaya i Karola Wojtyły stworzyła grupę złożoną z pielęgniarek i zakonnic a także przyuczonych kobiet, młodzieży szkolnej i akademickiej, kleryków. Stopniowo akcja opieki objęła całą Archidiecezję Krakowską. Opracowała wytyczne dla parafialnych opiekunek chorych, organizowała do 1964 r. coroczne rekolekcje w Trzebini dla chorych oraz procesje Bożego Ciała z ich udziałem. Za swoją działalność otrzymała liczne odznaczenia państwowe i papieski order Pro Ecclesia et Pontifice.

Hanna Chrzanowska zmarła 29.04.1973 r. w Krakowie. Jej proces beatyfikacyjny został otwarty 3 listopada 1998 r.