Katolicy.eu

Służebnice i Słudzy Boży

1.      Abrantowicz Fabian ks., administrator apostolski Mandżurii

2.      Antoniewicz-Bołoz Karol o. SJ, autor pieśni kościelnych.

3.      Blachnicki Franciszek ks., twórca ruchu światło - życie

4.      Budkiewicz Konstanty ks., działacz narodowy

5.      Bukowiński Władysław ks., duszpasterz Kazachstanu

6.      Chrzanowska Hanna, pielęgniarka.

7.      Cieplak Jan arcybiskup, pasterz katolików w ZSRR

8.      Ciesielski Jerzy, nauczyciel akademicki

9.      Cikoto Andrzej ks., administrator apostolskim dla katolików wschodniego obrządku w Harbinie

10.  Ciszek Walter o. SJ, duszpasterz katolików w ZSRR

11.  Czacka Elżbieta s., założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

12.  Czerwiński Antoni ks. duszpasterz katolików w ZSRR.

13.  Gołębiowski Piotr bp, administrator apostolski diecezji sandomierskiej.

14.  Hlond August kard., Prymas Polski.

15.  Hozjusz Stanisław kard., pionier kontrreformacji w Polsce.

16.  Korniłowicz Władysław ks., duszpasterz Lasek

17.  Kulesza Eugeniusz ks. marianin, zamordowany przez wojska sowieckie.

18.  Łoziński Zygmunt bp, ordynariusz piński

19.  Malczewska Wanda, mistyczka.

20.  Semenenko Piotr ks., duszpasterz emigracji

21.  Strzałkowski Zbigniew o., misjonarz

22.  Strzembosz Teresa, pionierka poradnictwa rodzinnego w Polsce.

23.  Szelążek Adolf bp, ordynariusz diecezji łuckiej

24.  Szulmiński Stanisław ks. duszpasterz katolików w ZSRR.

25.  Szuman Henryk ks.., duszpasterz ubogich

26.  Tomaszek Michał o., misjonarz

27.  Trojgo Jan ks., duszpasterz katolików w ZSRR

28.  Tyranowski Jan, kierownik duchowy młodzieży

29.  Wyszyński Stefan kard., Prymas Polski