KATOLICY.EU

Matka Boża Matką Kościoła

 

Podczas 3 sesji soboru watykańskiego II, Episkopat Polski zgłosił wniosek, aby Ojciec Św. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Memoriał w tej sprawie, przygotowany przez ks. bp Antoniego Pawłowskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej, został przyjęty przez 83 Konferencją Episkopatu Polski, która obradowała na Jasnej Górze w dniach 4-5 września 1964 r. Memoriał wręczył Ojcu Świętemu Pawłowi VI, w imieniu Episkopatu Polski, prymas Stefan kard. Wyszyński, podczas audiencji prywatnej 15.09.1964 r.

Następnego dnia, Prymas Tysiąclecia w wystąpieniu w auli soborowej tak uzasadniał celowość oddania Kościoła i świata Macierzyńskiej Opiece Maryi:  

Po pierwsze – wyznanie wiary w specjalne wstawiennictwo Maryi, jako Matki Boga, prośba, aby zechciała wybłagać pełną wolność kultu, obronę obyczajów chrześcijańskich, zgodnie z odkupioną przez Chrystusa naturą ludzką, i uznanie praw kościoła, a w szczególności wszystkich objawów i form religijności,

         Po wtóre – pomoc w osiągnięciu najważniejszej dziś rzeczy, jedności wśród wszystkich chrześcijan, tak aby wszyscy wyznawcy Chrystusa tworzyli jedną owczarnię pod jednym Pasterzem.

Po trzecie – wyproszenie łaski, aby wśród wszystkich ludów panował pokój, by ludy porzuciły wszelkie zło i współpracowały nad rozszerzeniem pokoju Bożego.

Starania episkopatu Polski zakończyły się sukcesem. 21.11.1964 r. podczas uroczystości zakończenia 3 sesji soboru, Ojciec Św. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła.

Prymas Wyszyński zapisał w swoim dzienniku: (Ojciec Św. kończy swoje przemówienie) ogłoszeniem Matki Najświętszej – Matką Kościoła. – Fantastyczny entuzjazm napełnia Aulę, trwają długotrwałe oklaski. Wszyscy biskupi powstają ze swoich miejsc. Uniesienie równe może temu, które panowało w Efezie. Trwa to długą chwilę (...) Trudno opisać własne uczucia – jestem na Jasnej Górze, wśród swoich dzieci, które wymodliły gołymi kolanami na zimnej posadzce ten tryumf Matki Najświętszej.

Kiedy po uroczystość Prymas Wyszyński odbierał gratulacje od wielu kardynałów, jeden z nich kard. Cereija stwierdził: To kardynał polski zwyciężył,  na co usłyszał zdecydowaną odpowiedź: Zwyciężył Bóg, któremu na dzisiejsze czasy potrzebna jest większa chwała Maryi.

O kulisach ogłoszenia Matki Bożej Matką Kościoła, tak mówił prymasowi Wyszyńskiemu O. Balić, przewodniczący Akademii Mariologicznej w Rzymie: Był to prawdziwy cud. Ojciec. Św. łamał się w sobie. Był napastowany przez przeciwników. Tylko odwaga Prymasa Polski sprawiła, że papież zdołał zająć stanowisko samodzielne.(...) Eminencja nie zdaje sobie sprawy z tego, ilu miał przeciwników, ja też byłem izolowany w tej sprawie, mocno zwalczany przez Niemców, Belgów, Holendrów, częściowo Francuzów i cały świat Skandynawski. (...) Eminencjo, to jest tajemnica Boża.

21.11.1964 r. o godz. 16,00 Ojciec św. Paweł VI przybył do bazyliki Santa Maria Maggiore, aby podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad soborem. Przy tej okazji papież podziękował publicznie obecnemu w bazylice prymasowi Wyszyńskiemu i polskim biskupom za wysiłki zmierzające do ogłoszenia Maryi Matką Kościoła powszechnego. Po zakończeniu uroczystości o godz. 18,00, podczas prywatnej audiencji pożegnalnej Ojciec św. Paweł VI zwrócił się do prymasa Wyszyńskiego:  Starałem się wejść w intencje Episkopatu Polski; wydaje mi się, że wszystko, co leżało w waszych uczuciach i pragnieniach, zostało wypełnione. Zapewne jesteście zadowoleni.

Prymas Polski odpowiedział: Jesteśmy podniesieni na duchu, gdyż widzimy, jak modlitwa maluczkich jest słuchana. Od trzech miesięcy Jasna Góra klęczy na kolanach z różańcem w ręku i modli się za Sobór. Czy może być dla nas większy dowód zwycięstwa Matki Boga, gdy została dziś tak uroczyście ogłoszona Matką Kościoła.

4.06.1979 r. na Jasnej Górze Ojciec Św. Jan Paweł II tłumaczył:  Tytuł (Matka Kościoła –PP) pozwala nam wniknąć w całą tajemnicę Maryi, od chwili Niepokalanego Poczęcia poprzez Zwiastowanie, Nawiedzenie i Betlejem aż do Kalwarii. Ten tytuł pozwala nam wszystkim odnaleźć się – tak jak to przypomina dzisiejsza liturgia – w wieczerniku, gdzie apostołowie wspólnie z Maryją, Matką Chrystusa, trwają na modlitwie, oczekując po wniebowstąpieniu Pana na spełnienie się obietnicy: na przyjście Ducha Świętego, ażeby mógł narodzić się Kościół! W narodzinach Kościoła uczestniczy w sposób szczególny Ta, której zawdzięczamy narodzenie Chrystusa.