KATOLICY.EU

Protest Episkopatu Polski przeciwko ateizacji w 1975 r.

 

15 kwietnia 1975 r. obradująca w Warszawie Konferencja Episkopatu Polski pod przewodnictwem Prymasa Polski ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego, wystosowała memoriał do rządu. W piśmie tym biskupi polscy oskarżali rząd o łamanie konstytucji i dyskryminację katolików. Domagano się od władz zniesienia ateizmu politycznego i umożliwienia dostępu do funkcji kierowniczych ludziom wierzącym.

 

Prymas Polski miesiąc później w czasie uroczystości ku czci Świętego Stanisława w Krakowie mówił:

„Kościół w naszej Ojczyźnie, za wzorem swoich najwyższych pasterzy, od wieków staje w obronie ludzi pokrzywdzonych nadużyciami ze strony władz. Dlatego też Kościół polski staje w obronie narodowej racji stanu. Oznacza to coś więcej aniżeli polityczna racja stanu. Albowiem polityczna racja stanu zmienia swoje wymiary, natomiast naród – trwa, ma swoją wiarę, swoje zasady moralne, swoją kulturę religijno – narodową, obyczaj narodowy i stoi na straży tych wartości, które nie od razu powstają i zniszczyć się od razu nie dadzą.

Jeżeli Kościół w ojczyźnie naszej staje w obronie Ewangelii, w obronie kultury religijnej, w obronie wolności człowieka, ładu moralnego i chrześcijańskiej moralności, to jednocześnie – chociaż zadanie jego w wymiarze religijnym, nadprzyrodzonym przekracza granice tej ziemi – staje w obronie polskiej racji stanu.

(...) Jakże wiele mamy współcześnie przykładów naruszania ładu moralnego! – kontynuował prymas Wyszyński – Najbardziej dotkliwie ład moralności chrześcijańskiej został pogwałcony w życiu rodzinnym i małżeńskim. Dzisiaj już biją na alarm – Polska wymiera, a rodzina już nie jest kolebką, lesz trumną. Wychowanie szkolne, ateistyczne, laickie, wychowanie według zasad „moralności socjalistycznej”, wychowanie seksualne – zamiast służyć narodowi i umacniać go, prowadzą naród do niechybnej zagłady. Niektórzy już dzisiaj widzą pustą plamą na tym terenie, gdzie dziś żyje i rozwija się Polska”.