KATOLICY.EU

Ks. Teofil Gapczyński, działacz narodowy.

 

         Toefil Gapczyński ur. się 29.04.1975 r. w Bydgoszczy w rodzinie inteligenckiej. Po skończeniu szkól w Kępnie, uczęszczał do gimnazjum w Inowrocławiu. W 1895 r., po zdaniu egzaminu dojrzałości, wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Poznaniu. W 1898 r. przyjął święcenia kapłańskie.

         Ks. Gapczyński został ustanowiony wikarym w Rogoźnie Wielkopolskim. Tam w 1899 r. założył Towarzystwo Robotników Polskich którego został patronem. W 1900 r. został przeniesiony najpierw do Biezdrowa a potem do kościoła Bożego Ciała w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski pracował jako katecheta w prywatnej szkole Estkowskiej oraz pełnił funkcję patrona katolickiego Towarzystwa młodzieży Polskiej Poznań – Wilda. W 1906 r. powrócił do Rogoźna Wielkopolskiego, gdzie został proboszczem.

Ks. Gapczyński rozwinął w swojej parafii ożywioną działalność społeczną i narodową. Poparł strajk szkolny w 1906 r., przemawiał na wiecach przedwyborczych polskich kandydatów, piętnując ucisk ekonomiczno-narodowy władz pruskich wobec Polaków. w 1907 r. podczas zebrania towarzystwa „Straż” wzywał obecnych do wstępowania do tej organizacji, by wspólnie bronić interesów ekonomicznych i społecznych. Wkrótce potem został skazany przez sąd pruski na karę 3 miesięcy więzienia. Wyrok odsiedział w więzieniu we Wronkach.

Ks. Gapczyński był przewodniczącym sądu polubownego Kółka Rolniczego w Rogoźnie Wielkopolskim, prezesem zarządu Spółdzielni „Rolnik”, sekretarzem wydziału historyczno – literackiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

         Ks. Gapczyński opublikował w prasie wielkopolskiej wiele artykułów o tematyce historycznej i apologetycznej. W wydanym w 1905 r. „Przewodniku chrześcijanina rzymskokatolickiego” radził: Módl się pilnie, regularnie, co rano i co wieczór. Rano czyń zawsze dobre postanowienia na dzień rozpoczęty; postanawiaj sobie uważać przy pewnych sposobnościach na błąd, któremu szczególnie podlegasz, na złe twoje skłonności, a proś Zbawiciela z całą pokorą o łaskę i pomoc, abyś wiernie dotrzymał swoich postanowień. Wieczorem dziękuj Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, których ci udzielił przez cały dzień; uczyń krótki rachunek sumienia z grzechów i błędów dnia ubiegłego, rozbudź żal za grzechy i połącz z nim mocne postanowienie, że nie powtórzysz więcej tego grzechu, że dnia następnego będziesz uważniejszy, lepszy. W końcu poleć się nieskończonej dobroci Bożej, Matce twojej niebieskiej, Najśw. Maryi Pannie, i twojemu aniołowi stróżowi, abyś wśród nocy był wolny od wszelakich niebezpieczeństw ciała i duszy. Aby rano i wieczór dobrze się modlić, do tego nie potrzebujesz więcej czasu, niż dziesięciu minut; ale musisz wtenczas z uwagą się modlić i o niczem innem nie myśleć; musisz ten czas sumiennie wyzyskać. Na jedno jednakże zwracam ci jeszcze uwagę; abyś modlitwę poranną i wieczorną odprawiał klęcząc, bo wtenczas modlitwa twoja ma więcej mocy, wtenczas pokora i zaparcie się siebie łączą się z modlitwą. Zresztą wobec Boga myśmy biednemi istotami, prochem tylko; myśmy grzeszni, a dlatego przystoi nam wobec Boga zginać kolana, kiedy żebrzemy u Niego o litość i miłosierdzie. Jeżeli odwykłeś od tego, zacznij znów od dzisiaj na kolanach odmawiać pacierze poranne i wieczorne, a będziesz widział jak szczerze i serdecznie modlitwa z serca twego popłynie, ile szczęścia wśród niej doznasz. W duszy młodzieńca, dziewczyny słonce wschodzi, rozjaśnia się wtenczas, kiedy w pokorze zgiąwszy kolana, z Panem i Bogiem w modlitwie pobożnej rozmowy prowadzi.

 

         Ks. Teofil Gapczyński zm. 30.01.1910 r. w Rogoźnie Wielkopolskim. Pochowany został przy miejscowym kościele św. Wita.