KATOLICY.EU

Ks. Wacław Kokowski, działacz społeczny.

 

Wacław Kokowski ur. się 16.01.1868 r. w Łobudzicach pod Piotrkowem Trybunalskim, w rodzinie szlacheckiej. Po skończeniu w gimnazjum w Kaliszu, wstąpił do seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1890 r. Jako wikary pracował w parafii Lutomiersk, a następnie w parafii św. Zygmunta w Częstochowie, gdzie poznał warunki życia i pracy ludności robotniczej. Wyznaczony w 1895 r. na probostwo w Stawiszynie, nie został zatwierdzony przez władze carskie. Po licznych staraniach objął w następnym roku probostwo w Dzietrznikach pod Wieluniem.

Aktywna działalność patriotyczny i społeczna ks. Kokowskiego spowodowała, iż w 1904 r. został usunięty z probostwa. Pomimo tego bp włocławski Stanisław Zdzitowiecki jeszcze w tym samym roku mianował go proboszczem w Ręcznie. Tutaj, wykorzystując zelżenie reżimu carskiego wskutek rewolucji 1905 r. ks. Kokowski rozwinął szeroką działalność społeczną zakładając: kółko rolnicze, sklep spożywczy, koło Polskiej Macierzy Szkolnej. Dla tych organizacji wybudował dom ludowy.

W 1909 został przeniesiony do parafii Srocko w piotrkowskim. Tu założył bibliotekę parafialną, kasę pożyczkowo-oszczędnościową, sklep spółdzielczy, orkiestrę, kółko teatralne i straż pożarną. W dowód uznania dla działalności duszpasterskiej i społecznej ks. Kokowskiego, bp Zdzitowiecki mianował go w 1913 r. kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Kaliszu. 

W 1918 r. został przeniesiony do stanowiska proboszcza w parafii Rząśnia. Tu wznowił działalność kółka rolniczego, założył bibliotekę parafialną, spółdzielcze stowarzyszenie „Zgoda”, dwie szkoły podstawowe oraz zorganizował straż pożarną, której był prezesem. Kiedy w 1925 r. powstała diecezja Częstochowska w skład której weszła również jego parafia, przekazał na potrzeby Seminarium Duchownego swoją bibliotekę, a na prośbą bpa Teodora Kubiny roztoczył opiekę nad robotnikami sezonowymi wyjeżdżając do Niemiec i Francji.

 

Ks. Wacław Kokowski odszedł do Pana 22.03.1934 r. Rząśni.