KATOLICY.EU

Ks. Adam Kopyciński, pionier katolicyzmu społecznego w Polsce.

 

Adam Kopytko, bo tak brzmiało pierwotnie jego nazwisko urodził się 24.12.1849 w Żmigrodzie Nowym pod Jasłem. Po skończeniu gimnazjum i seminarium duchownego w Tarnowie przyjął w 1874 r. święcenia kapłańskie. Następnie odbył studia teologiczne w Wiedniu zakończone doktoratem. W latach 1879 – 1890 wykładał teologię pastoralną w tarnowskim seminarium duchownym. Ks. Kopyciński rozwinął szeroką działalność społeczną. W Tarnowie założył chrześcijańskie stowarzyszenie rzemieślników „Gwiazda Tarnowska”, któremu prezesował. Szybko zyskał olbrzymi szacunek, czego wyrazem był wybór do rady miejskiej i rady powiatowej w Tarnowie, oraz powierzenie mu w 1893 r. mandatu do parlamentu krajowego we Lwowie a 2 lata później do parlamentu austriackiego w Wiedniu. Zasłynął jako poseł z wystąpień w obronie polskiego rzemiosła, kupiectwa, a przede wszystkim polskiej wsi. Równocześnie z działalnością parlamentarną ks. Kopyciński organizował kółka rolnicze, towarzystwa oświatowe i charytatywne. Dzięki poparciu społecznemu wygrywał kolejne wybory, pokonując bez trudu kandydatów socjalistycznych i ludowych.

W swojej działalności publicznej ks. Kopyciński jako jeden z pierwszych domagał się ustalenia płacy minimalnej, zakazu nocnej pracy kobiet i dzieci, budowy przez fabrykantów tanich mieszkań dla robotników, ubezpieczeń na wypadek choroby lub kalectwa, zapewnienia emerytury po 30 latach pracy. Problemy społeczne poruszał także w płomiennych kazaniach. Przeświadczony o konieczności misji społecznej Kościoła, domagał się udziału duchowieństwa w życiu wiernych, piętnowania wyzysku i niesprawiedliwości. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i prac, wysoko ocenianych przez współczesnych historyków i socjologów.

Od 1908 r. ks. Kopyciński rozpoczął współpracę z Narodową Demokracją, wpływając na pozytywny stosunek tego stronnictwa do Kościoła. W uznaniu zasług przyznano mu honorowe obywatelstwo Cieżkowic, Radomyśla, Tarnowa, Żmigrodu, a biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Jerzy Łobos mianował go honorowym kanonikiem kapituły tarnowskiej.      

Ks. Adam Kopyciński odszedł do Pana 27.09.1914 r. w Gawłuszowicach.