KATOLICY.EU

Bp Antoni Laubitz, działacz społeczny i narodowy.

 

Antoni Laubitz ur. się 7.06.1861 r. w Pakości na Kujawach, w rodzinie piwowara. Po zadaniu matury w gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu rozpoczął studia teologiczne na uniwersytecie w Wurzburgu w Bawarii. W 1888 r. otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę duszpasterską w wielkopolskich parafiach. Od pierwszych lat kapłańskiej posługi dał się poznać jako społecznik zaangażowany w życie narodowe zaboru pruskiego.

Ks. Laubitz wszedł w 1890 r. w skład diecezjalnego komitetu wspomagającego prezesa towarzystw robotniczych. W Inowrocławiu zorganizował Bank Ludowy, w którym został prezesem rady nadzorczej, wybudował ochronkę i przytułek dla starców, kierował działalnością polskich organizacji społecznych i oszczędnościowych, protestował przeciwko germanizacji szkolnictwa. Za prowadzenie katechizacji w języku polskim sąd pruski skazał go 1.03.1907 r. na karę grzywny. W tym samym roku rozpoczął wykłady na kursach społecznych w Poznaniu. Równocześnie zachęcał do budowy domów parafialnych ze żłobkami i ochronkami. Ks. Laubitz patronował Towarzystwu Kobiet Pracujących w Handlu i Konfekcji w Inowrocławiu. W 1910 r. zorganizował w tym mieście akcję opieki nad sierotami i zaniedbaną młodzieżą. Dwa lata później podczas wiecu zaprotestował przeciwko wywłaszczaniu Polaków.

W czasie I wojny światowej ks. Laubitz jako prezes Związku Kapłanów Unitas kierował akcją jałmużniczą na rzecz uchodźców z Królestwa Polskiego. Po wojnie zorganizował pomoc dla najbiedniejszych, otworzył gimnazjum męskie i żeńskie w Inowrocławiu.

W 1924 r. Ojciec. Św. Pius XI mianował ks. Laubitza bpem sufraganem archidiecezji gnieźnieńskiej. W następnym roku przyjął sakrę biskupią. W latach wielkiego kryzysu zainicjował prace budowlane w Gnieźnie, by zapewnić bezrobotnym prace, patronował Komitetowi Niesienia Pomocy Bezrobotnym. Z własnych funduszy wybudował 3 ochronki dla dzieci z rodzin bezrobotnych oraz 8 domów dla 18 rodzin. Za działalność społeczną zastał odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta z Gwiazdą.

Ks. bp. Antoni Laubitz odszedł do Pana 17.05.1939 r. w Gnieźnie.