KATOLICY.EU

Ks. Kazimierz Maliński, działacz społeczny i polityczny.

 

Kazimierz Maliński przyszedł na świat 25.10.1872 r. w Kopaszewie pod Kościanem, w rodzinie karczmarza. Po skończeniu gimnazjum we Wschowie wstąpił do Seminarium Duchownego. W 1899 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką duszpasterską ks. Malińskiego był Dulsk pod Śremem. Młody wikary zorganizował tam Sekretariat Robotniczy, zajmujący się poradnictwem prawnym dla robotników i rzemieślników. Od 1905 r. działał aktywnie w Towarzystwie Opieki Nad Dziećmi Katolickimi. 3 lata później objął probostwo w parafii MB Bolesnej na Łazarzu w Poznaniu. W swojej parafii był propagatorem Towarzystwa Czytelni Ludowych, założył stowarzyszenia: Oświata i Praca, stowarzyszenia pw. Św. Kazimierza, pw. Św Jadwigi i pw. Św. Stanisława Kostki. Założone przez niego stowarzyszenie „gościna”, sprawowało opieką nad dziećmi polskimi w czasie wakacji. Był pionierem polskiego scautingu w Wielkopolsce. W 1912 r. współtworzył w archidiecezji poznańskiej związek katolickich towarzystw młodzieżowych, dla którego opracował statut i którym następnie kierował.

Podczas I wojny światowej ks. Maliński zorganizował na Górczynie i na Łazarzu tajne szkoły polskie. Wzywał do bojkotu języka niemieckiego w szkołach, co doprowadziło do strajku dzieci łazarskich 16.12.1918 r. Brał udział w przygotowaniach do Powstania Wielkopolskiego, wchodził w skład konspiracyjnego Komitetu 25-ciu, a potem Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.

W II Rzeczypospolitej ks. Maliński został wybrany z listy Narodowego Stronnictwa Robotniczego posłem na Sejm. Jednocześnie uczestniczył w pracach Komisji Powszechnych Wykładów uniwersyteckich przy nowoutworzonym Uniwersytecie Poznańskim. Sprawował opiekę nad Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” i był przeciwny jego powiązaniom z ruchem narodowym. Założył świeckie zgromadzenie zakonne Braci Serca Jezusowego, erygowane kanonicznie w 1920 r. Członkowie zgromadzenia pracują w parafiach jako organiści i kościelni, pomagają w prowadzeniu kancelarii parafialnej i męskich stowarzyszeń religijnych. Żył niesłychanie skromnie i oszczędnie, przeznaczając pieniądze na cele społeczne.

Ks. Kazimierz Maliński odszedł do Pana 6.07.1928 r. w Poznaniu, jego grób znajduje się na Cmentarzu Górczyńskim.