KATOLICY.EU

Ks. Kazimierz Niesiołowski, działacz społeczny.

 

Kazimierz Niesiołowski ur. się 6.02.1872 r. w Mroczy pod Nakłem. Po skończeniu gimnazjum w Bydgoszczy wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1896 r. Cztery lata później został proboszczem w Pleszewie. Tu rozwinął szeroką działalność społeczną zyskując uznanie i szacunek mieszkańców.

Ks. Niesiołowski rozwinął działalność Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich. W 1905 r. zorganizował w Pleszewie pierwszy w zabiorze pruskim ogródek jordanowski. Brał udział we wszystkich ważniejszych akcjach społeczno – gospodarczych inicjowanych w Wielkopolce przed wybuchem I wojny światowej.

W okresie tworzenia się niepodległego pańswa polskiego przewodniczył Radzie Ludowej w Pleszewie. W latach międzywojennych zbudował w Pleszewie dom parafialny, w którym założył muzeum regionlne. Za działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Niepodległości i Orderem Polonia Restituta.

Ks. Niesiołowski był współorganizatorem i prezesem Związku Księży Abstynentów na archidiecezję gnieźnieńską i poznańską, później prezesem Polskiego Związku Księży Abstynentów i prezesem koła związku archidiecezji gnieźnieńskiej i pozańskiej. W latach 1904-11 redagował w Pleszewie „Miesięcznik dla popierania ruchu wstrzemięźliwości”, który następnie połączono z pismem młodzieży abstynenckiej „Świt. Miesięcznik poświęcony walce z alkoholizmem”. Ks. Niesiołowski należał do współoganizatorów i członków zarządu organizacji dla katolików świeckich Towarzystwo Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napojów Alkoholowych „Wyzwolenie”. Akcji antyalkoholowej poświęcił wiele publikacji, uczesniczył także w międzynarodowych kongresach antylkoholowych.   

Podczas II wojny światowej został aresztowany przez hitlerowców 6.10.1941 i osadzony najpierw w Domu Żołnierza w Pozaniu, a następnie w obozie przejściowym dla księży w Bojonowie. W kwietniu 1942 r. został wysiedlony do Generalnej Guberni, gdzie zamieszkał w Warszawie.

Po zakończeniu wojny powrócił do Pleszewa.

Ks. Kazimierz Niesiołowski zmarł 5.11.1949 r. w Pleszewie.