KATOLICY.EU

Ks. Baltazar Paśnikowski, działacz narodowy.

 

Baltazar Paśnikowski przyszedł na świat 3.01.1830 r. w Czemiernikach w rodzinie mieszczańskiej. Uczył się w Łukowie, a następnie w lubelskim gimnazjum. Czując głos Bożego powołania wstąpił w 1849 r. do Seminarium Duchownego w Lublinie. Po roku został skierowany na studia do Akademii Duchownej w Warszawie, którą ukończył w 1854 r. ze stopniem kandydata teologii. Wyświęcony w 1853 r. na kapłana został wikarym w Bełżycach, a po dwóch latach w katedrze lubelskiej. 

W 1861 r. ks. Paśnikowski współtworzył z braćmi Leonem i Stanisławem Frankowskim w Lublinie pierwszą w kraju prowincjonalną organizację spiskową przygotowującą powstanie. Lubelska organizacja wkrótce stała się najliczniejszą i najlepiej zorganizowaną w kraju. Wciągnął do pracy konspiracyjnej liczne grono duchowieństwa. Uważał, że prawdy religii chrześcijańskiej nakazują zarówno kapłanom jak i wiernym uczestniczyć czynnie w zabiegach i walce zbrojnej o niepodległość Ojczyzny.

19.12.1862 r., miesiąc przed wybuchem postania styczniowego, ks. Paśnikowski został aresztowany i osadzony w twierdzy w Zamościu. Tam pomimo tortur i wielogodzinnych przesłuchań nie wydał nikogo. Mordercze śledztwo spowodowało objawy choroby psychicznej. Po 5 miesiącach pobytu w twierdzy został znaleziony w celi martwy z poderżniętym gardłem. Według władz powstańczych został pokątnie zamordowany. Ciało ks. Baltazara Paśnikowskiego pochowano z czcią religijną na cmentarzu w Zamościu.