KATOLICY.EU

Ks. Władysław Sarna, działacz społeczny.

 

         Władysław Józef Sarna ur. się 25.06.1858 r. w Strzyżowie w rodzinie mieszczańskiej. W 1879 r., po skończeniu gimnazjum w Rzeszowie, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1883 r.

Ks. Sarna, swoją posługę kapłańską, rozpoczął w Krośnie, gdzie był wikariuszem i katechetą. W 1887 r. został przeniesiony do Przemyskiej katedry. Tu powierzono mu prezesurę Sodalicji Rzemieślników im. Św. Józefa oraz opiekę duchową nad Bractwem Apostolskim. W 1890 r. został proboszczem w Szebnie koło Jasła. Tu rozwinął szeroką działalność społeczną propagując instytucję kółek rolniczych i kas Stefczyka. Przez wiele lat był wiceprezesem Zarządu Powiatowego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Jasielskiem. Opublikował wówczas wiele artykułów poświęconych problematyce spółdzielczej. W 1908 r. został proboszczem w Sanoku. Po roku przeniósł się do Przemyśla, gdzie został  proboszczem parafii katedralnej.  Oprócz tego był m.in.: referentem sądu małżeńskiego, cenzorem książek religijnych, egzaminatorem kandydatów na etaty katechetów szkół ludowych. Komisarzem biskupim dla Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego.

W Przemyślu ks. Sarna kontynuował ożywioną działalność społeczną.  W 1909 r. wszedł do zarządu Powiatowego Kołek Rolniczych. Trzy lata później stanął na jego czele. W 1909 r. został członkiem Komitetu Diecezjalnego Związku Katolicko – Społecznego jako instruktor dla całej diecezji. W 1911 r. został wiceprezesem Męskiej Konferencji Towarzystwa św. Wincentego a Paulo. Docierał do dzieci nie uczęszczających do szkół i przygotowywał je do przyjęcia sakramentów św.

W czasie I wojny światowej ks. Sarna zorganizował akcję pomocy materialnej na rzecz uchodźców z wiosek należących do jego parafii. W 1914 r. został członkiem Delegacji Diecezjalnej krakowskiego Książęcego – Biskupiego Komitetu Ratunkowego dla ludności objętej klęską wojny. W 1915 r. stanął na czele Towarzystwa Opieki nad Sierotami w Przemyślu. Sprawował duchową opiekę nad Ochronką dla Dzieci im. Św. Jadwigi w Przemyślu. Był przewodniczącym Sekcji Ochrony Młodzieży w Zjednoczeniu Towarzystw Polskich Społeczno – Oświatowych w Przemyślu. Doprowadził do powstania w Przemyślu w 1915 r. Składnicy Kółek Rolniczych. Działał także w szeregach Towarzystwa Gospodarczego we Lwowie i Kole Pracy Kobiet Polskich w Przemyślu.

Ks. Sarna kontynuował działalność społeczną w II Rzeczpospolitej. W 1919 r. wszedł do Zarządu związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. W 1923 r. wstąpił do Związku Misyjnego Kleru. Rok później został prezesem Diecezjalnego Komitetu Opieki nad Sierotami i Opuszczonymi Dziećmi. W 1928 r. został dyrektorem diecezjalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.      

         Ks. Sarna łączył obowiązki duszpasterskie i pracę społeczną z badaniem historii diecezji przemyskiej. Opublikował kilkanaście prac historycznych a wśród nich „Biskupi przemyscy obrządku łacińskiego”. W pracy „Opis powiatu krośnieńskiego" pisał: Przed rokiem 1882 podupadli mieszkańcy Korczyny, a szczególniej tkacze bardzo. Byli zupełnie w rękach żydowskich. Dla podniesienia tkactwa w Korczynie i uwolnienia rękodzielników z rąk wyzyskiwaczy żydów, zawiązała się w r. 1882 spółka tkaczy z udziałami pod nazwą: Towarzystwo tkaczy pod opieką św. Sylwestra z podwójną poręką zapisaną. Wskutek nakła­dowego kapitału i sprowadzenia ulepszonych warsztatów tkackich stawały się wyroby coraz doskonalsze tak, że wkrótce mogły rywalizować z zagranicznymi i zyskały uznanie na wystawach w Przemyślu, w Rzeszowie i w Krakowie. (...) Największą zasługę około podniesienia tkactwa w Korczynie położył miejscowy Proboszcz, ks. Kań. Jan Szalay, a dopoma­gali mu tak poprzedni, jak i obecny marszałek powiatowy i niektórzy inteligentni mieszkańcy Krosna.

Ks. Sarna ogłosił drukiem modlitewnik dla młodzieży i kalendarze mariańskie. Opublikował także wiele artykułów na łamach prasy katolickiej.

 

         Ks. Władysław Sarna zm. 9.01.1929 r. w Przemyślu. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Słowackiego.