KATOLICY.EU

Ks. Aleksander Siemieński, działacz społeczny.

 

Aleksander Jan Siemieński ur. się 22.02.1851 r. w Staniątkach. Jego ojciec był ogrodnikiem przy klasztorze ss. Benedyktynek. Po skończeniu szkoły w Niepołomicach, kontynuował naukę w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. W 1869 r. zdał celująco maturę, po czym podjął studia filozoficzno – teologiczne w Tarnowie. Po czterech latach przyjął Święcenia kapłańskie.

Ks. Siemieński posługiwał jako wikary kolejno w Bochni, Zabierzowie, tarnowskiej katedrze. Szybko zasłynął jako „zdolny i mądry kaznodzieja”. Był prawdziwym poliglotą, co wykorzystywał podczas licznych podróży po krajach Europy Zachodniej i do Ziemi Świętej. Za granicą zetknął się z problemem krzywdy robotniczej oraz zapoznał z pracą społeczników starających się ograniczyć patologie systemu kapitalistycznego.

W 1885 r. ks. Siemieński został proboszczem w Szynwałdzie. Tu wybudował nowy monumentalny kościół, który stał się centrum życia religijnego. Jak pisze jego biograf ks. Adam Nowak: „Chciał mieć parafian pobożnych, światłych i zasobnych. W niedzielę oprócz ewangelii i kazania czytał parafianom odpowiednio dobrane wycinki z gazet i czasopism, dokształcając ich oraz informując o ważniejszych wydarzeniach w Świecie”.  

Ks. Siemieński założył w parafii szereg stowarzyszeń m.in. Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. Gromadził młodzież w zespołach amatorskich, chórze i orkiestrze. Założył Bractwo Chrześcijańskie Matek.  Wypowiedział bezwzględną walkę pijaństwu. Wykupił na terenie parafii wszystkie Karczmy i zlikwidował a na ich miejscu postawił figury i krzyże. W 1887 r. założył straż pożarną, pocztę i spółkę mleczarską. Odrodził działalność Kółka Rolniczego. Założył kasę Stefczyka. W 1892 r. wybudował  dom parafialny, który miał być placówką społeczno – kulturalną. Postawił Dom Ubogich, będący przytułkiem dla biednych i bezdomnych. Współpracował zarówno z liderami ruchu ludowego jak ks. Stanisław  Stojałowski czy Wincenty Witos jak i narodowego w osobach Władysława Grabskiego i gen. Józefa Hallera.

Ks. Siemieński angażował do pracy społecznej siostry zakonne. Służebniczki Starowiejskie osadził na Świnogórze, przysiółku najbardziej oddalonym od kościoła i niedostępnym. Wybudował tutaj szkołę i ochronkę dla przedszkolaków, których prowadzenie powierzył zakonnicom. W 1909 r. wybudował w Szynwałdzie Szkolę Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt. Prowadzona przez Służebniczki szkoła zasłynęła z wysokiego poziomu i dobrej atmosfery wychowawczej. Zimą sprowadzał stolarzy, koszykarzy i kowali, aby uczyli chłopców tych zawodów. Urządzał także wędrowne kursy: handlowy, szewski i tkacki. Systematycznie pomagał chłopom znajdującym się w kłopotach finansowych. W 1922 r. został szambelanem papieskim.

 

Ks. Aleksander Siemieński zm. 7.08.1939 r.