KATOLICY.EU

Bp Wincenty Tymieniecki, ordynariusz diecezji łódzkiej.

 

Wincenty Tymieniecki ur. się 3.04.1871 r. w Piotrkowie Trybunalskim, w rodzinie ziemiańskiej o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec - Bolesław był naczelnikiem powiatu podczas Powstania Styczniowego, skazanym na dożywotnią katorgę. Edukację rozpoczął w domu, po czym uczęszczał do gimnazjum w Częstochowie. W 1891 r. wstąpił w Warszawie do Seminarium Duchownego. Cztery lata później przyjął święcenia kapłańskie.

Ks. Tymieniecki, po rocznej posłudze w Skierniewicach, został przeniesiony do parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi. Następnie w latach 1898-1909 zdobywał duszpasterskie doświadczenie w parafiach Warszawy i jej okolicach. W 1909 r. został powołany na proboszcza będącego wówczas w budowie kościoła św. Stanisława Kostki w Łodzi. Organizatorskie umiejętności sprawiły, że w ciągu trzech lat doprowadził do zakończenia budowy świątyni. Równocześnie pełnił funkcję sekretarza warszawskiego konsystorza metropolitarnego oraz aktywnie uczestniczył w życiu archidiecezji warszawskiej.

W czasie I wojny światowej ks. Tymieniecki rozwinął szeroką działalność na rzecz biednych i opuszczonych. Utworzony i kierowany przez niego Komitet Niesienia Pomocy Biednym zebrał do sierpnia 1915 r. 5 mln rubli. Za te pieniądze Komitet prowadził ochronki i schroniska z których korzystało 1 500 dzieci, przytułki dla sierot, szkołę dla głuchoniemych, żłobek, dom starców. Po zajęciu Łodzi przez wojska niemieckie, współpracował z Miejską Radą Opiekuńczą. Prowadzone przez niego Towarzystwo Schronisk św. Stanisława uratowało od śmierci głodowej tysiące dzieci. W 1918 r. Towarzystwo prowadziło 15 zakładów, m.in. ochronki, żłobek, hotel dla bezdomnych, przytułek dla dzieci zarażonych gruźlicą.

Ks. Tymieniecki był gorącym patriotą. W czasie powstań śląskich działał w Łódzkim Okręgowym Komitecie Plebiscytowym zaopatrującym powstańców w odzież i pieniądze. Kiedy bolszewicy zagrozili niepodległości Polski, Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa mianował go swym pełnomocnikiem na Łódź. Kiedy 10.12.1920 r. utworzono diecezję łódzką, został w niej wikariuszem generalnym. 11.04.1921 r. bullą papieską został powołany na pierwszego łódzkiego ordynariusza.

Bp Tymieniecki w 1922 r. był gorącym czcicielem Eucharystii. Na terenie diecezji zarządził, by we wszystkich kościołach raz w miesiącu odprawiana była adoracja Najświętszego Sakramentu. Polecił założyć w każdej parafii Krucjatę Eucharystyczną. Propagował comiesięczną spowiedź i Komunię św. dla dzieci. Systematycznie organizował Kongresy Eucharystyczne: w 1928 r. w Łodzi, w 1930 r. w Łęczycy, w 1931 r. w Piotrkowie Trybunalskim, w 1933 r. w Łasku.

Bp Tymieniecki założył w 1924 r. tygodnik „Słowo Katolickie”. Rok później przyczynił się do powstania łódzkiego Towarzystwa Kultury Katolickiej. W okresie jego rządów diecezji łódzkiej wybudowano 23 kościoły i 33 kaplice.

Bp Tymieniecki uczył, że „Bez akcji dobroczynnej nie ma pełnego życia religijnego, bez miłosierdzia zamiera życie w Kościele. W 1926 r. zorganizował stanął na czele Biskupiego Komitetu Kolonii Letnich wysyłającego na kolonie do podłódzkich miejscowości 1 500 dzieci. W 1928 r., z jego inicjatywy, utworzono Spółkę Akcyjną Towarzystwa Budowy Domów Robotniczych, która wybudowała osiedle przy ul. Wileńskiej. W 1930 r. utworzył Katolicki Uniwersytet Robotniczy. Rok później powołał Diecezjalny Komitet Pomocy dla Najbiedniejszych,  który pod jego przewodnictwem uruchomił 14 kuchni wydających 6 000 obiadów dziennie.

Bp Tymieniecki troszczył się o szpitalnictwo katolickie. Z jego inicjatywy powstał w Łodzi katolicki szpital św. Józefa, w którym posługiwały siostry ze Zgromadzenia Św. Rodziny. Sprowadził do Łodzi ojców bonifratrów i poparł budowę przez nich szpitala. W celu reedukacji dziewcząt, sprowadził siostry pasterki. Doprowadził do powstania na terenie diecezji 13 domów służebniczek NMP. Siostry opiekowały się ochronkami, przytułkami i prowadziły pracę w szpitalach. Przyczynił się także do rozwoju Konferencji św. Wincentego a’ Paulo.

Bp Tymieniecki tak mówił w 1929 r. o roli i zadaniach świeckich w Kościele:  Wielką pomocą w świętej sprawie szerzenia Królestwa Bożego na ziemi mogą być i powinni być świeccy (...) katolik ma święty obowiązek nie tylko wierzyć i żyć według zasad świętej wiary, lecz współpracować w rozszerzaniu Królestwa Bożego na ziemi (...) współpraca świeckich w dobie obecnej staje się potrzebą chwili

 

Bp Wincenty Tymieniecki zm. 10.08.1934 r. Pochowany został w łódzkiej katedrze.