KATOLICY.EU

Ks. Adam Wesoliński, dziennikarz.

 

         Adam Pęcherek ur. się 11.12.1867 r. w Wesołej na ziemi przemyskiej w rodzinie chłopskiej. Po skończeniu gimnazjum w Rzeszowie, wstąpił do Wyższego seminarium Duchownego w Przemyślu. Jednocześnie podjął studia w przemyskim Instytucie Teologicznym. W czasie studiów zmienił nazwisko na Wesoliński. W 1893 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Ks. Wesoliński posługiwał jako wikary kolejno w Święcanach, Łączkach, Kołaczycach, Rzeszowie, Żołynii. Szybko zyskał opinię doskonałego mówcy i złotoustego kaznodziei. W 1899 r. podjął działalność w szeregach Towarzystwa Kółek Rolniczych. Rok później wszedł w skład Zarządu Głównego tej organizacji. Podczas czterech lat posługiwania w Łączkach założył kilka kółek rolniczych, straży pożarnych, czytelni ludowych, stowarzyszeń gospodyń wiejskich i kas Raiffeisena oraz erygował kilka związków rybackich, także spółek drenarskich i wyrobów betonowych.

W 1903 r. na zaproszenie św. abpa Józefa Bilczewskiego, ks. Wesoliński przeniósł się do Lwowa, gdzie zajął się organizacją ruchu edytorskiego czasopism katolickich. Zamieszkał wówczas w rezydencji arcybiskupów lwowskich i otrzymał pensję z osobistych funduszy metropolity. Po pięciu miesiącach przygotowań rozpoczął wydawanie „Gazety Niedzielnej” adresowanej do chłopów. Do pisma dołączano dodatki: „Nauka Wiary”, „Niewiasta Polska”, „Anioł Stróż”. Osobiście pisał większość artykułów, które jednak publikował anonimowo. Publikował także korespondencję, przegląd pracy oraz praktyczne porady gospodarskie.

Ks. Wesoliński utworzył we Lwowie Biuro Porady Prawnej dla robotników chrześcijańskich. W 1904 r. został wybrany wiceprezesem i sekretarzem Związku Katolicko – Społecznego. Redagował i wydawał organ prasowy organizacji  „Związek Katolicko – Społeczny”. Na jego łamach zamieszczał literaturę pomocniczą dla działaczy społecznych, sprawozdania z przeprowadzonych akcji oraz prace teoretyczne poświęcone akcji społecznej. W 1906 r. został wybrany posłem na Sejm Krajowy z okręgu wyborczego gminy wiejskiej Jasła.

Ks. Wesoliński działał także w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych. Wielokrotnie wygłaszał prelekcje i przemówienia na zebraniach związkowych. W 1910 r. został członkiem Kuratorium nad centralą Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Małopolsce Wschodniej.

Ks. Józef Wołczański, biograf ks. Wesolińskiego, tak charakteryzował jego działalność: „W działalności społecznej odznaczał się dynamizmem i odwagą; prowadził ożywioną kampanię na rzecz popularyzacji oświaty wśród ludu metodą tanich broszur i pism ludowych o tematyce religijnej i społeczno – politycznej. (...) postulował przy tym gratisowy kolportaż wartościowych publikacji katolickich w środowiskach wiejskich oraz zakładanie sieci czytelni ludowych. (...) Był zwolennikiem angażowania do pracy społecznej ludzi świeckich, ale inicjatywę w wytyczaniu kierunków działań rezerwował dla duchowieństwa”.

   Jesienią 1913 r. ks. Wesoliński został proboszczem w Rząsnej Polskiej.

 

Ks. Adam Wesoliński zm. 10.03.1914 r. w Rząsnej Polskiej i tam został pochowany.