KATOLICY.EU

 

Spiskowcy i organicznicy  - kapłani, zakonnicy i zakonnice zaangażowani w starania o niepodległość Polski w latach 1768-1921

 

·                    Ks. Walerian Adamski, socjolog i wychowawca.

·                    Ks. Jan Albrecht, działacz chrześcijańskiego ruchu robotniczego.

·                    O. Karol Antoniewicz, autor pieśni kościelnych.

·                    Bp Władysław Bandurski, kapelan legionów.

·                    S. Scholastyka Baranowska, działaczka charytatywna.

·                    Ks. Walenty Barczewski, działacz społeczno – narodowy.

·                    Ks. Wacław Bliziński, działacz spółdzielczy.

·                    Ks. Franciszek Bohomolec, komediopisarz.

·                    Matka Maria Borowska, reformatorka zgromadzenia sióstr felicjanek.

·                    Ks. Paweł Brandys, senator i działacz narodowy.

·                    Bp Teofil Bromboszcz, działacz narodowy.

·                    Ks. Stanisław Brzóska, ostatni dowódca partyzantki w powstaniu styczniowym.

·                    Ks. Paweł Ksawery Brzostowski, działacz ludowy.

·                    Ks. Zygmunt Chełmicki, publicysta i działacz społeczny.

·                    Kardynał Edmund Dalbor, Prymas Polski.

·                    Abp Walenty Dymek, metropolita poznański.

·                    Ks. Gustaw Działowski, działacz narodowy.

·                    Ks. Jan Dierżoń, wybitny pszczelarz.

·                    Św. Zygmunt Feliński, arcybiskup Warszawy.

·                    Ks. Jan Ficek, pionier ruchu trzeźwościowego.

·                    Arcybiskup Antoni Fijałkowski, metropolita Warszawy.

·                    Ks. Teofil Gapczyński, działacz narodowy.

·                    Ks. Aleksander Jełowicki, duszpasterz  Wielkiej Emigracji.

·                    Ks. Franciszek Salezy Jezierski, publicysta.

·                    Kardynał Aleksander Kakowski, metropolita warszawski.

·                    Ks. Antoni Knast, działacz narodowy.

·                    Ks. Wacław Kokowski, działacz społeczny.

·                    Ks. Hugon Kołłątaj, reformator szkolnictwa.

·                    O. Agrypin Konarski, kapelan powstańców styczniowych.

·                    Ks. Stanisław Konarski, reformator szkolnictwa.

·                    Ks. Adam Kopyciński, pionier katolicyzmu społecznego w Polsce.

·                    Ks. prof. Jan Korzonkiewicz, biblista i społecznika.

·                    Ks. Ignacy Lasocki, działacz społeczny i narodowy.

·                    Bp Antoni Laubitz, działacz społeczny i narodowy.

·                    Kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski, Prymas Polski.

·                    Abp Edward Likowski, działacz narodowy i społeczny.

·                    Ks. Franciszek Liss, duszpasterz polskiej emigracji w Niemczech.

·                    Ks. Józef Londzin, działacz narodowy.

·                    Bp Stanisław Łukomski, sekretarz episkopatu Polski.

·                    Ks. Ferdynand Machay, senator II Rzeczypospolitej.

·                    Ks. Antoni Mackiewicz, wojewoda guberni kowieńskiej w powstaniu styczniowym.  

·                    Ks. Kazimierz Maliński, działacz społeczny i polityczny.

·                    Ks. Jan Mauersberger, Przewodniczący ZHP.

·                    Ks. Kazimierz Niesiołowski, działacz społeczny.

·                    Ks. Wacław Osiński, działacz narodowy.

·                    Ks. Baltazar Paśnikowski, działacz narodowy.

·                    O. Józef Pawłowski, duszpasterz Sybiraków.

·                    S. Cecylia Plater – Zyberk, działaczka społeczna.

·                    O. Pius Przeździedzki, generał zakonu Paulinów.

·                    Abp Leon Przyłuski, Prymas Polski

·                    Ks. Franciszek Raczyński, działacz społeczny.

·                    Ks. Idzi Radziszewski, twórca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

·                    Ks. Andrzej Rogoziński, działacz społeczny.

·                    Ks. Józef Rokoszny, działacz społeczny.

·                    Abp Kazimierz Ruszkiewicz, sufragan warszawski.

·                    Ks. Władysław Sarna, działacz społeczny.

·                    Ks. Piotr Ściegienny, działacz niepodległościowy.

·                    Sługa Boży ks. Piotr Semenenko, duszpasterz emigracji.

·                    Ks. Józef Szwermicki, kapelan Sybiraków.

·                    Ks. Aleksander Siemieński, działacz społeczny.

·                    Ks. Jan Sierociński, powstaniec listopadowy.

·                    Ks. Aleksander Skowroński, działacz narodowy.

·                    Ks. prałat Jan Sobczyński, działacz społeczny.

·                    Abp Florian Stablewski, prymas Polski.

·                    Ks. Stanisław Staszic, uczony i społecznik.

·                   Ks. Stanisław Stojałowski, pionier ruchu ludowego.

·                    Sługa Boży ks. Henryk Szuman, duszpasterz ubogich.

·                    Ks. Edward Szwejnic, pierwszy duszpasterz akademicki w Polsce.

·                    Ks. Józef Szwermicki, kapelan Sybiraków.

·                    Abp Józef Teodorowicz, metropolita lwowski obrządku ormiańsko – katolickiego

·                    O. Maksymilian Tarejwo, kapelan powstańców styczniowych.

·                    Ks. Ludwik Trynkowski, zesłaniec.

·                    Ks. Tadeusz Trzciński, pionier katolickiej nauki społecznej w Polsce.

·                    Ks. Stanisław Trzeciak, działacz społeczny.

·                    Ks. Jana Tułodziecki, działacz narodowy.

·                    Abp Bolesław Twardowski, metropolita lwowski.

·                    Bp Wincenty Tymieniecki, ordynariusz diecezji łódzkiej.

·                    Ks. prof. Kazimierz Wais, filozof.

·                    Abp Leon Wałęga, ordynariusz diecezji tarnowskiej.

·                    Ks. Teodor Walenta, działacz narodowy.

·                    Ks. Piotr Wawrzyniak, działacz narodowy.

·                    Ks. Adam Wesoliński, dziennikarz.

·                    Ks. Franciszek Wróblewski, działacz narodowy.

·                    bp Józef Załuski, mecenas kultury.

·                    Ks. prof. Kazimierz Zimmermann, socjolog.