Katolicy.eu

Ks. Antoni Czerwiński, duszpasterz Polaków w ZSRR.

 

Antoni Czerwiński ur. się 8.10.1881 r. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie. W dzieciństwie wraz z rodziną przeniósł się na Kaukaz. Czując głos Bożego powołania wstąpił Niższego Seminarium Duchownego w Saratowie. Po jego ukończeniu kontynuował formację w miejscowym Wyższym Seminarium Duchownym. Po jego ukończeniu podjął studia w Akademii Duchownej w Petersburgu, uzyskując tytuł magistra teologii. W 1905 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W 1906 r. ks. Czerwiński został katechetą w Nikołajewsku koło Saratowa oraz sekretarzem i kapelanem ordynariusza diecezji tiraspolskiej, bpa Josepha Kesslera. W 1911 r. został administratorem parafii Władykaukaz liczącej w 1917 r. 1550 wiernych, oraz katechetą w miejscowym gimnazjum męskim i żeńskim. W czasie I wojny światowej wziął na wychowanie grupę sierot.

Ks. Czerwiński pozostał wśród swoich parafian pomimo przejęcia władzy przez bolszewików. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku miał również pod opieką pozbawione duszpasterzy parafie w Mozdok i Groznym oraz wspólnoty katolików w Chasow-Jurcie, a do 1932 r. także w Chutorze Mińskim i in. Dawni parafianie i ich dzieci wspominają go jako bezinteresownego, pełnego oddania i wielkiego serca człowieka i duszpasterza. Na kazaniach uczył, jak cierpliwie przyjmować cierpienia, nieść krzyż, by zjednoczyć się z Chrystusem, który założył Kościół katolicki, aby wiódł on ludzi drogą zbawienia.

2.01.1936 r. ks. Czerwiński został aresztowany w Ordżonikidze. Według świadków był świadom, że przyjmuje prześladowania i męczeństwo za wiarę. Na rozprawie sądowej w grudniu 1936 r.  został oskarżony o to, że „założył i kierował kontrrewolucyjną, faszystowską i nacjonalistyczną grupą w składzie: Obuchowicz Walentyna, Baczer-Trike Sofia, Blechman Bolesława, Czerwińska Emilia, Czuczejko Franciszka i inni oraz prowadził kontrrewolucyjną robotę wśród polskiej ludności miasta Ordżonikidze”. oraz, że „w czerwcu 1923 r. kontaktował się z agentami międzynarodowego wywiadu, Smets Adrianem i Antonio Faragalli, przybyłymi do ZSSR z jednego z faszystowskich krajów”. Pierwszy z wymienionych był delegatem apostolskim w Persji, a ks. Faragalli mu towarzyszył. Razem z nim aresztowano: stróża kościoła Franciszka, organistę Obuchowicza, nauczycielkę polską Albinę Pawłowną Harbik z matką i siostrą oraz jego siostrę Emilię Czerwińską. Wszyscy zostali oskarżeni o „współpracę w wywrotowej działalności Czerwińskiego”. Obuchowicz otrzymał wyrok 10 lat łagrów. Ponieważ jego żona już nie żyła, dziećmi Obuchowiczów opiekowała się później siostra ks. Czerwińskiego, Emilia.

Ks. Czerwiński, po niemal rocznym śledztwie w miejscowym więzieniu, w którym stracił słabnący już przedtem wzrok, został  w nocy z 1 na 2.11.1937 przez Wojenny Trybunał Północnokaukaskiego Okręgu Wojskowego skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie oraz na konfiskatę majątku.

 

Ks. Czerwiński został rozstrzelany 26.01.1938 r. W 1958 r. został zrehabilitowany.

Proboszcz odrodzonej parafii Władykaukaz, ks. Bronisław Czaplicki rozpoczął gromadzenie źródeł dotyczących osoby ks. Czerwińskiego z zamiarem rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Najstarsi parafianie zachowują w pamięci ks. Antoniego jako świętego człowieka, który niezmordowanie trudził się dla dobra powierzonych jego opiece dusz. Liczni wierni proszą o orędownictwo swojego męczennika i są przekonani o jego wstawiennictwie, niektórzy ze czcią przechowują jego fotografie.