KATOLICY.EU

Ks. Józef Horodeński, duszpasterz Polaków w ZSRR.

 

         Józef Horodeński ur. 25.12.1910 r. się w Protasach na ziemi białostockiej w rodzinie chłopskiej. W 1931 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Białymstoku, po czym wstąpił do miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego. W 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie.

         Ks. Horodeński rozpoczął posługę duszpasterską jako katecheta i wychowawca w najpierw w gimnazjum biskupim w Drohiczynie n. Bugiem a potem w szkole nr 6 Gimnazjum im. R. Traugutta w Brześciu. 1.09.1939 r. został wikarym w brzeskiej parafii Podwyższenia Krzyża Św. Tu posługiwał podczas pierwszej okupacji sowieckiej. W październiku 1942 r. został proboszczem w Kobryniu i miejscowym dziekanem. Po włączeniu tych ziem w granice Związku Sowieckiego nie zdecydował się na wyjazd do Polski.

         2.08.1948 r. Ks. Horodeński został aresztowany przez agentów MGB i uwięziony w piwnicy więziennej w Brześciu. Oskarżony o agitację antysowiecką i niedoniesienie władzom o tajnej polskiej organizacji młodzieżowej w Kobryniu, przez tydzień był non stop przesłuchiwany przez zmieniających się śledczych. Po miesięcznym śledztwie został skazany na 25 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskatę mienia. Trafił do łagru o zaostrzonym reżimie w Workucie. Jego parafianie przysyłali mu paczki ułatwiając przeżycie. W Boże Narodzenie 1948 r. odprawił potajemnie pierwszą w łagrze Mszę św. dla uwięzionych Polaków. Aby móc sprawować Eucharystię w absolutnych ciemnościach, nauczył się wszystkich tekstów liturgicznych na pamięć. Potajemnie spowiadał i udzielał komunii Św. W 1954 r. zachorował na ostrą anemię. W jej wyniku rok spędził w obozowym szpitalu.

Ks. Horodeński odzyskał wolność w kwietniu 1955 r. jako całkowicie niezdolny do pracy. Natychmiast wrócił do Kobrynia i wznowił pracę duszpasterską. 17.03.1958 r. został ponownie aresztowany za zbyt gorliwą pracę duszpasterską oraz katechizację dzieci i młodzieży. Po miesięcznym śledztwie w Brześciu został oskarżony o „nielegalne odprawianie nabożeństw w mieszkaniach prywatnych”. 26.05.1958 r. zapadł wyrok - 5 lat łagrów oraz 3 lata pozbawienia praw obywatelskich. Tym razem trafił do Dubrowłagu w republice Mordwińskiej. Tu prowadził ukrytą pracę duszpasterską wśród więźniów. Dzięki staraniom przebywającej w Polsce matki oraz Stefanii Niedźwieckiej z Kobrynia w ambasadzie Polskiej w Moskwie został deportowany jesienią 1959 r. do Polski.

Od 1960 r. ks. Horodeński pracował jako proboszcz w Narwi. Tu wyremontował kościół i plebanię. W 1968 r. został przeniesiony do Siemiatycz. Przez 6 lat komunistyczne władze odmawiały wydania zgody na jego nominację proboszczowską. Był nieustannie nękany i inwigilowany przez SB. Po wprowadzeniu stanu wojennego został uznany za element wybitnie antysocjalistyczny. W 1987 r. przeszedł na emeryturę. Wyrazem uznania dla jego posługi ze strony władz kościelnych były tytuły kanonika honorowego oraz honorowego prałata papieskiego.

 

Ks. Józef Horodeński zm. 19.06.2002 r. w Protasach. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Zabłudowie.