KATOLICY.EU

Ks. Władysław Krassowski, kapelan AK.

 

Władysław Krassowski ur. się 16.06.1907 r. w Świecku Wielkim na Mazowszu. W 1925 r., po skończeniu gimnazjum w Łomży, wstąpił do miejscowego wyższego seminarium duchownego. Po 6 latach studiów i formacji, przyjął święcenia kapłańskie. Następnie posługiwał jako wikariusz w parafiach: Filipów, Nur, Sejny i Teolin. W 1937 r. został proboszczem w Hołynce koło Augustowa. Jesienią 1939 r. znalazł się wraz ze swoją parafią pod okupacją sowiecką. 16.09.1940 r. NKWD w tajnym raporcie pisało o nim, iż: „zerwał demonstrację 1 majową w 1940 r., w ten sposób, że w tym samym czasie zorganizował procesję krzyżową” oraz, że „za sprawą Krassowskiego doszło dwukrotnie do ekscesów z powodu nacjonalizacji domu, należącego do parafii, który teraz jest wykorzystywany na szpital powiatowy”.

Podczas okupacji hitlerowskiej, ks. Krassowski był kapelanem AK i szefem duszpasterstwa Obwodu Grodno. Po zakończeniu działań wojennych i włączenie Hołynki w granice ZSRR nie zdecydował się repatriację do Polski i pozostał w swojej parafii. 29.10.1947 r. został  aresztowany i podany morderczemu śledztwu trwającemu 15 miesięcy. W sporządzonym akcie oskarżenia czytamy: „jako proboszcz par. Hołynka systematycznie wśród mieszkańców rejonu sopoćkińskiego prowadził agitację antysowiecką. W 1939 roku, wykorzystując religijne przesądy mieszkańców, wypowiadał oszczercze wymysły w stosunku do władzy sowieckiej. W 1940 r. oczerniał przeprowadzone przez nią we wsi działania, a w 1943 r. oczerniał jednego z przywódców komunistycznej partii państwa sowieckiego”. Oskarżono go również o uchylenie się od głosowania w fikcyjnych wyborach w październiku 1939 r. oraz zerwanie pochodu 1-majowego w 1940 r.

Na odstawie tych zarzutów ks. Krassowski został skazany na 25 lat łagrów, pozbawienie praw publicznych na 5 lat i konfiskatę mienia. Deportowany na Syberię pracował w łagrze najpierw jako cieśla a potem jako felczer. W 1953 r. wystąpił do Prezydium sądy Najwyższego ZSRS z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy i uwolnienie od niezasłużonej kary. W uzasadnieniu pisał: „oskarżenia nie zostały udowodnione i nie wezwano świadków których on podał, a steki ludzi w zbiorowych podaniach (...) stwierdzało, nie prowadził żadnej antysowieckiej agitacji”. W piśmie tym przypomniał, że po ataku wojsk niemieckich na ZSRS w czerwcu 1941 r. przez 10 dni karmił i opiekował się 70 rannymi sowieckimi żołnierzami i oficerami. O jego uwolnienie wystąpił także w styczniu 1956 r. komitet kościelny z Hołynki.

Ks. Krassowski odzyskał wolność w 1956 r. jako inwalida 3 grupy. W wystawionej mu opinii władze łagru napisały: „Do pracy odnosi się sumiennie, a parcując jako felczer pododdziału ma ocenę bardzo dobrą. Naruszania przez niego obowiązującego porządku nie odnotowano”. Ponieważ nie pozwolono mu na pracę w Hołynce, podjął posługę duszpasterską w Zabłociu koło Lidy. W 1958 r. przeniósł się do parafii Sylwanowice.

 

Ks. Władysław Krassowski zm. 30.04.1961 r. w Sylwanowicach. Był odznaczony krzyżem virtuti Militari i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W 1998 r. został zrehabilitowany przez prezydium sądu Najwyższego Republiki Białoruś.