KATOLICY.EU

Bp Karol Śliwowski, ordynariusz diecezji władywostockiej.

 

Karol Śliwowski ur. się w 29.06.1855 r. koło Warszawy w rodzinie ziemiańskiej. W Warszawie ukończył szkołę początkową i średnią. Edukację kontynuował we Francji i w Niemczech. Ukończył Instytut Komunikacji w Petersburgu, zdobywając dyplom inżyniera, a następnie wstąpił do seminarium duchownego w Sejnach, skąd po pewnym czasie wysłany został na studia w Akademii Duchownej w Petersburgu. Ukończył ją, uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1883 r.

Ks. Śliwowski był początkowo wikariuszem parafii Sienno. W 1890 r. został administratorem i dziekanem parafii Lepel na Białorusi, gdzie zbudował kościół. W 1902 r. na tle konfliktu z popieranymi przez władze carskie „księżmi triebnikowcami", wprowadzającymi do kościołów język rosyjski, za co byli nagradzani podwyższonymi pensjami, został przeniesiony do Kazania w Rosji. Tu będąc proboszczem pełnił bezpłatnie funkcję kapelana wojskowego i katechety w szkołach średnich. W latach 1904-1912 odbudował miejscowy kościół pw. Wywyższenia Krzyża św. i uzyskał środki na budowę przykościelnej szkoły podstawowej.

W 1912 r. k. Śliwowski został przeniesiony na stanowisko administratora parafii we Władywostoku. Rozpoczął budowę neogotyckiego kościoła pw. Narodzenia NMP. Gdy w 1920 abp mohylewski Edward Ropp utworzył dek. władywostocki, obejmujący 11 tyś. katolików, został pierwszym jego dziekanem. We Władywostoku był znany ze swej gorliwej działalności duszpasterskiej i społecznej. Opiekował się miejscową kolonią polską, która w 1917 r. liczyła 10 440 osób. Budowę kościoła ukończył na początku lat dwudziestych dzięki pomocy finansowej ks. J. B. M. de Guebrianta, wizytatora apostolskiego Kantonu w Chinach, który w lutym 1921 r. został mianowany wizytatorem apostolskim Syberii. Dawny drewniany kościół we Władywostoku został z jego polecenia przerobiony na małe seminarium.

W lutym 1923 r. ks. Śliwowski został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji władywostockiej, utworzonej w tym samym dniu przez Stolicę Apostolską, bezpośrednio zależnej od Rzymu. Diecezja władywostocka liczyła wówczas 6 parafii, tyluż księży i ok. 20 tys. wiernych. W październiku 1923 r. został konsekrowany przez delegata Stolicy Apostolskiej, abpa Celso Constantiniego w Harbinie w płn.-wsch. Chinach. Władysław Pelc wspominał: Biskup Karol Śliwowski, człowiek wielkiego rozumu i mocnego charakteru, udając się do Władywostoku, skazywał się na powolną śmierć w tym strasznym więzieniu, jakim była ówczesna Rosja, <ziemia wiecznego udręczenia>.

Bp Śliwowski był stale prześladowany przez władze sowieckie. Co 2 dni dokonywano w jego mieszkaniu tzw. „prowierki”, czyli rewizji. Wyrzucony ze zbudowanej przez siebie plebani, przeniósł się do odległej o ok. 20 km od Władywostoku wioski Sedanka, gdzie pozostawał pod nieustannym nadzorem i strażą GPU. Na otrzymane w 1926 r. i 1927 r. od prymasa Polski kard. Augusta Hlonda życzenia świąteczne i noworoczne odpowiedział czysto grzecznościowym podziękowaniem bez jakichkolwiek informacji o sobie. Kiedy w sierpniu 1929 r. Pelc z upoważnienia polskich władz, zapytał go czy rząd polski ma starać się o jego zwolnienie, odpowiedział że nie, i prosił, by nie kontaktowano się z nim, gdyż pogarsza to jedynie jego położenie.

Bp Śliwowski izolowany i pilnie strzeżony nie był formalnie więziony, co "Izwiestija" określiły jako dowód tolerancji. Od momentu internowania nie miał możliwości wykonywania funkcji duszpasterskich. Dowodem uznania dla jego heroicznej postawy było odznaczenie go przez władze II Rzeczypospolitej Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 

Bp Karol Śliwowski zmarł w odosobnieniu 5.01.1933 r. Pochowany został w wiosce Sedanka k. Władywostoku na starym cmentarzu. Na pogrzebie nie było księdza. Brał w nim udział konsul niemiecki z Władywostoku. Pogrzebany został w szatach biskupa i z pierścieniem biskupim, w cynowej trumnie, w związku z zamiarem opiekującej się nim Kazimiery Piotrowskiej przewiezienia jego zwłok do Polski. Po 2 latach grób został splądrowany, a trumna rozbita, co wymagało drugiego pochówku. Obecnie trwają poszukiwania grobu.