KATOLICY.EU

Polscy księża represjonowani w bolszewickiej Rosji i ZSRR w latach 1917-1991

 

·         Sługa Boży ks. Fabian Abrantowicz, administrator apostolski Mandżurii.

·         Ks. Franciszek Adruszewicz, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Michał Aronowicz, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Ks. Paweł Aszeberg, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Kazimierz Baniewicz, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. mjr Antoni Bańkowski, kapelan AK.

·         Ks. Wacław Bekisz, duszpasterz Polaków ZSRR.

·         O. Aleksander Beń, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Ks. Adam Bogdanowicz de Rosco, duszpasterz akademicki.

·         Ks. Julian Borówko, duszpasterz Polaków ZSRR.

·         Ks. Antoni Borysowicz, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Sługa Boży ks. Konstanty Budkiewicz, działacz narodowy.

·         Sługa Boży Władysław Bukowiński, duszpasterz Kazachstanu.

·         Ks. Stanisław Chodyko, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Ks. Paweł Chomicz, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         bp Jan Cieński

·         O. płk Włodzimierz Cieński, kapelan Armii Andersa.

·         Sługa Boży arcybiskup Jan Cieplak, pasterz katolików w ZSRR.

·         Sługa Boży ks. Andrzej Cikoto, administrator apostolskim dla katolików wschodniego obrządku w Harbinie.

·         Sługa Boży o. Walter Ciszek, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Antoni Czerwiński, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Władysław Czyżewski, kapelan wojskowy.

·         O. Alfons Czyżewski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Leopold Dallinger, kapelan wojskowy.

·         Ks. Bronisław Drzepecki, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Abp Ignacy Dub-Dubowski, ordynariusz diecezji łucko-żytomierskiej.

·         Ks. Bolesław Dzudzewicz, kapelan wojskowy.

·         Ks. Stanisław Eliasz, kapłan archidiecezji wileńskiej.

·         Ks. Jan Ellert, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Tadeusz Fedorowicz, kierownik duchowy.

·         Ks. Karol Gałęzowski, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Ks. Andrzej Gładysiewicz, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Ks. Bolesław Gudejko, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Ks. Stanisław Hański, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Józef Horodeński, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Stefan Horodko, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Wincenty Ilgin, administrator apostolski w Charkowie.

·         Ks. Stanisław Jachniewicz, administrator apostolski diecezji Łucko-Żytomierskiej.

·         Abp  Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński.

·         Ks. Seweryn Janowski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Piotra Janukowicz, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Albin Jaroszewicz, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         O. Wacław Jaziewicz, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         O. Edward Juniewicz, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Kamil Kantak, duszpasterz środowisk emigracyjnych.

·         Ks. Stanisław Kobyłecki, działacz polskiego państwa podziemnego.

·         O. Wacław Kołodziejczyk, kapelan cichociemnych.

·         Ks. Grzegorz Kołosowski, duszpasterz Polaków  w ZSRS.

·         Ks. Aleksander Kornilak, kapelan AK.

·         ks. Józef Kowalski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Józef Koziński, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Władysław Krassowski, kapelan AK.

·         Ks. Adolf Krzywicki, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         O. mjr Kazimierz Kucharski, kapelan wojska polskiego.

·         Ks. Józef Kuczyński duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Adolf Kukuruziński, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Sługa Boży ks. Eugeniusz Kulesza, marianin.

·         Ks. Władysław Kurpis – Grabowski, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Ks. Zygmunt Kwaśniewski , duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Stanisław Łazar, duszpasterz Polaków w ZSRR

·         Ks. Feliks Lubczyński, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         O. Felicjan Maciaszek, duszpasterz polskich wychodźców.

·         Ks. Władysław Mączka, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Bp Antoni Malecki, administrator apostolski w Leningradzie.

·         Ks. Mieczysław Małynicz – Małecki, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Florian Markowski, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Ks. Albin Markuszewski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Jan Mianowski, duszpasterz Polaków ZSRR.

·         Bp Kazimierz Michalkiewicz, sufragan wileński.

·         Ks. Stanisław Miłkowski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Bronisław Mirecki, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Jan Moroz, duszpasterz Polaków  w ZSRR.

·         Ks. Kazimierz Naskręcki, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         O. Antoni Niemancewicz, egzarcha dla katolików obrządku wschodniego na Białorusi.

·         Ks. Donat Nowicki, prekursor dialogu ekumenicznego.

·         Ks. Antoni Około – Kułak, duszpasterz Polaków w Rosji.

·         Bp Jan Olszański, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Ignacy Olszański, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Ks. Ignacy Opolski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Witold Paszkiewicz, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Lucjan Pereświet-Sołtan, kapelan WP.

·         O. Stanisław Pietrasz, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Antoni Piotrowski, kapelan AK.

·         Ks. Tomasz Podziawo, duszpasterz Polaków w Chinach.

·         Ks. Stanisław Przyrembel, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Adam Puczkar – Chmielewski, duszpasterz Polaków w ZSSR.

·         Ks. Piotr Pupin, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Ks. Stanisław Rojek, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Abp Edward Ropp, metropolita mohylewski.

·         Ks. Jerzy Rosiak, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Julian Rudnicki, działacz narodowy.

·         Ks. Franciszek Rutkowski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. mjr Stanisław Sikorski, kapelan AK.

·         Ks. Kazimierz Siwicki, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Teofil Skalski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Bp Karol Śliwowski, ordynariusz diecezji władywostockiej.

·         Ks. Marian Sokołowski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Bolesław Sperski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Wiktor Stronczyński, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         ks. Bazyli Stysło, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Sługa Boży bp Adolf Szelążek, ordynariusz diecezji łuckiej.

·         Ks. Feliks Sznarbachowski, działacz narodowy.

·         Ks. Michał Szołkiewicz, kapelan AK.

·         Sługa Boży ks. Stanisław Szulmiński,

·         Ks. Wacław Szymański, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Ryszard Szyszko – Bohusz, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Kard. Kazimierz Świątek, arcybiskup mińsko-mohylewski..

·         Ks. Jan Świderski, administrator apostolski diecezji kamienieckiej.

·         Ks. Jan Tokarski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Marian Tokarzewski, kapelan Prezydenta RP.

·         Sługa Boży ks. Jan Trojgo, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Franciszek Tyczkowski, kapelan wojskowy.

·         Ks. Bronisław Ussas, działacz społeczny.

·         Ks. Marian Wądołowski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Wincenty Warsza, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         Ks. Jan Wasilewski, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Bronisław Dunin – Wąsowicz, duszpasterz Polaków ZSRR.

·         Ks. Paweł Welik, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         o. Kamil Wełymański, kapelan AK.

·         Ks. Czesław Wilczyński, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         O. Marcin Wilk, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Michał Woroniecki, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Marceli Wysokiński, duszpasterz Polaków w ZSRS.

·         O. Antoni Ząbek SJ, duszpasterz Polaków w ZSRR.

·         Ks. Bolesław Zabłudowski,  kapelan II korpusu.

·         O. Wacław Zaborowski, kapelan AK.

·         Ks. Jan Ziółkowski, kapelan wojskowy.

·         Ks. Paweł Zubko, kapelan AK.

·         Ks. Jan Żuk, długoletni więzień sowieckich łagrów.

·         Ks. Antoni Żukowski, duszpasterz Polaków na Syberii.

·         Ks. Bolesław Żyliński, duszpasterz Polaków w ZSRR.