WWW.KATOLICY.EU

 

Ks. ppłk Franciszek Borowiec - kapelan AK.

 

         Franciszek Borowiec ur. się 22.01.1906 r. w Kamionce koło Grodziska Mazowieckiego. W 1928 r., po zdaniu matury, wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Sześć lat później uzyskał święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz i prefekt w Żyrardowie. P roku został przeniesiony do warszawskiej parafii Świętego Wojciecha. Pracę w parafii łączył z posługą prefekta w warszawskich szkołach oraz studiami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako student stanął na czele sekcji filozoficzno-religijnej w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. W 1937 r. został przeniesiony do Warki.

         1.09.1939 r. ks. Borowiec został zmobilizowany jako kapelan 79 pułku piechoty w 20 Dywizji Piechoty walczącej w składzie Armii „Modlin”. Ponieważ rozkaz mobilizacyjny otrzymał dopiero w pierwszym dniu wojny, do jednostki dotarł 3 września. Uczestniczył w ciężkich walkach pułku podczas jego odwrotu do Warszawy. Od 14 września uczestniczył w obronie stolicy jako kapelan oddziałów broniących Bródna. Kiedy walczący żołnierze na skutek załamania nerwowego nie byli wstanie wykonać powierzonego mi zadania, za nich pod silnym ostrzałem artyleryjskim naprawił zerwaną linię telefoniczną zapewniając łączność z pułkiem.

         Po kapitulacji Warszawy, ks. Borowiec został na krótko aresztowany. Uwolniony powrócił do pracy duszpasterskiej w Warszawie. Już listopadzie 1939 r. podjął działalno konspiracyjną. W 1942 r. został kapelanem VI Obwodu AK Warszawa – Praga oraz zastępcą szefa Biura Informacji i Propagandy tegoż Obwodu. Posługiwał także jako dziekan Wojskowego Korpusu Służby Bezpieczeństwa. W listopadzie 1942 r. awansował na stopień majora.

         Ks. Borowiec walczył w Powstaniu Warszawskim. 1.01.1945 r. Dowódca AK gen. Leopold Okulicki odznaczył go Orderem Virtuti Militari V klasy. W uzasadnieniu czytamy: Za wyróżniające się męstwo w okazjach bojowych w okresie konspiracji, a szczególnie w okresie Powstania Warszawskiego, służąc przykładem wzorowego żołnierza i kapłana w trudnych zadaniach bojowych.

         W maju 1945 r.  ks. Borowiec przybył do diecezji warmińskiej. Trzy miesiące później został mianowany wikariuszem generalnym. W listopadzie 1945 r. powrócił do Warszawy, gdzie został kapelanem w Domu Zakonnym Zgromadzenia Braci Albertynów. Wkrótce potem obronił doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Warszawskim. W 1946 r. został sędzią posynodalnym w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim. W następnym roku  mianowano go obrońcą węzła małżeńskiego. W 1958 r. został dyrektorem Domu Arcybiskupów Warszawskich i pracownikiem Sekretariatu Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego.  W 1964 r. stał się oficjałem Sądu Metropolitalnego Warszawskiego. W 1983 r. przeszedł na emeryturę.

 

         Ks. ppłk Franciszek Borowiec 19.01.1992 r. Warszawie. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Bródnowskim. Był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.