KATOLICY.EU

Ks. Jan Brandys, duszpasterz wojskowy i polonijny.

 

Jan Brandys ur. się 13.11.1886 r. w Pawłowicach Pszczyńskich k. Pszczyny. Po skończeniu gimnazjum w Pszczynie studiował teologię na uniwersytecie we Wrocławiu. W czasie studiów należał do Towarzystwa Akademickiego Górnoślązaków Polskich. W 1912 r. otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę duszpasterską w śląskich parafiach.

Ks. Brandys walczył w powstaniach śląskich: W pierwszym był kapelanem pułku strzelców bytomskich, w drugim niósł posługę duszpasterską w 75 pułku piechoty, w trzecim dowodził grupą dziergowską 16 pułku powstańczego, za co otrzymał krzyż walecznych. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski,  należał do organizatorów Związku Powstańców Górnego Śląska, a potem do działaczy Związku Powstańców Śląskich. Równocześnie aktywnie działał w szeregach Chrześcijańskiej Demokracji. W 1931 wszedł do Rady Naczelnej, a następnie do Zarządu Głównego stronnictwa. Po zjednoczeniu polskich partii chrześcijańsko – demokratycznych w Stronnictwo Pracy, ks. Brandys zasiadał w jego zarządzie głównym.

Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Francji. W październiku 1939 r. w Paryżu został wybrany do  członkiem Zarządu Głównego SP na emigracji. Po kapitulacji Francji wyjechał na Bliski Wschód i wstąpił do Brygady Strzelców Karpackich, w której kierował duszpasterstwem wojskowym. Brał udział w obronie Tobruku. W 1942 r został szefem duszpasterstwa Polskich Sił Zbrojnych na środkowym wschodzie. Rok później otrzymał stopień podpułkownika. W 1944 r. uczestniczył w wałkach II korpusu we Włoszech. Pod koniec wojny zorganizował duszpasterstwo dla przebywających w obozach jenieckich Polaków, przymusowo wcielonych do armii niemieckiej.

Po zakończeniu wojny ks. Jan Brandys jako proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie, organizował życie religijne i kulturalne polskiego wychodźstwa, wspierał materialnie zdemobilizowanych żołnierzy.

Ks. Jan Brandys zasnął w Panu 27.02.1970 r. w Londynie i został pochowany na cmentarzu św. Patryka w Leyton.