KATOLICY.EU

ks. mjr Henryk Ciepichałł, kapelan legionów polskich.

 

         Henryk Ciepichałł ur. się 18.02.1886 r. w Sobótce koło Sandomierza. Mając 17 lat trafił do Zakładu Wychowawczego „Nazaret” w Warszawie. W 1906 r. wstąpił do Zakonu Szkól Pobożnych (Pijarów). Po roku przyjął imię zakonne Henryk od Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W 1911 r. złożył w Krakowie profesję wieczystą. Rok później zdał eksternistycznie egzamin maturalny, po czym podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1914 r. przyjął święcenia kapłańskie.

         15.05.1915 r., prawdopodobnie bez zgody władz zakonnych, ks. Ciepichałł stąpił do Legion Polskich. Miesiąc później został mianowany kapelanem 1 pułku piechoty legionów. W styczniu 1916 r. awansował na stopień kapitana. W lutym 1916 r. przyjął od Józefa Piłsudskiego akt wyrzeczenia się protestantyzmu i złożenie wyznania wiary rzymskokatolickiej. Następnie sporządził następujący dokument:

         (…) Działo się to w Karasinie na Wołyniu, pow. Kowelski, dnia 27 lutego 1916 roku, podczas choroby na influenzę, Nasz Komendant, Józef Piłsudski (Komendant I Brygady Legionów Polskich) złożył wyznanie wiary rzymsko-katolickiej we własnym mieszkaniu, na kwaterze, leżąc w łóżku, przede mną, niżej podpisanym kapelanem I p.p. I Brygady Legionów Polskich w obecności dwóch świadków: Szefa sztabu I Brygady Legionów Polskich płk. Kazimierza Sosnkowskiego i por. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Obaj świadkowie stwierdzili akt własnoręcznymi podpisami. (…)

         Ks. Ciepichałł przeszedł cały szlak bojowy 1 pułku piechoty legionów. Po kryzysie przysięgowym, kiedy to większość legionistów odmówiła złożenia nowej roty przysięgi, został uwięziony przez Niemców w Beniaminowie. Wolność odzyskał 12.10.1918 r. jako ostatni oficer. Za posługę duszpasterską w legionach został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy.

         7.11.1918 r. ks. Ciepichałł został dziekanem w tworzonych oddziałach wojskowych powstałego w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Kilka dni później został referentem ds. duchownych Dowództwa Okręgu Generalnego Lublin. Wiosna 1919 r. został przypadkowo raniony w brzuch. 1.04.1920 r. objął stanowisko dziekana 7 Armii. 10.09.1920 r. mianowano go kapelanem szkoły Podchorążych w Warszawie. Dwa miesiące później został kierownikiem duszpasterstwa rejonu Praga.

         W listopadzie 1921 r. ks. Ciepichałł został przeniesiony do rezerwy. Na własną prośbę został zwolniony z zakonu pijarów. Latem 1922 r. wrócił do czynnej służby wojskowej. Podczas przewrotu majowego został ranny. W 1927 r. został płatnikiem Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. 

 

         Ks. mjr Henryk Ciepichałł zm. 12.06.1934 r. w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Był odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Orderem Polonia Restituta V klasy, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za Wojnę 1918-1921.