KATOLICY.EU

Ks. ppłk Franciszek Piwowarski, kapelan WP.

 

         Franciszek Piwowarski ur. się 4.10.1909 r. w Borkowie koło Kolna. Uczęszczał do Gimnazjum Humanistycznego w Kolnie, a od piątej klasy do niższego Seminarium Duchownego w Nowogródku, przeniesionego w 1925 r. do Pińska. W 1929 r. zdał maturę, po czym podjął studia w miejscowym wyższym seminarium duchownym. W 1935 r. przyjął święcenia kapłańskie.

         Ks. Piwowarski podjął posługę duszpasterską jako wikary i prefekt w parafii Podwyższenia Krzyża świętego w Baranowiczach. W 1938 r. został rektorem kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Nowogródku. Był jednocześnie kapelanem Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu oraz prefektem w Gimnazjum i liceum im. Adama Mickiewicza.

W kwietniu 1939 r. ks. Piwowarski został powołany do służby wojskowej jako kapelan 83 pułku Strzelców Poleskich w Kobryniu. W czasie kampanii wrześniowej   

organizował obronę Kobrynia. 17.09.1939 r., w czasie ataku niemieckiego na miasto, poprowadził oddziały do walki. Po sformowaniu Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga, został proboszczem 60 Dywizji Piechoty. Uczestniczył w walkach dywizji z Armią Czerwoną i Wermachtem. Za bohaterstwo wówczas wykazane, został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy.

Kiedy 5.10.1939 r., po bitwie pod Kockiem, skapitulowała SGO „Polesie” ks. Piwowarski dostał się do niewoli niemieckiej. Został osadzony w obozie przejściowym w Dęblinie a potem w Radomiu, skąd uciekł wraz z płk. Władysławem Sewerynem. Przez kilka miesięcy ukrywał się na terenie diecezji kieleckiej a później tarnowskiej. W 1941 r. podjął posługę w archidiecezji krakowskiej. 1.09.1941 r. został nauczycielem w szkole rzemieślniczej przy ulicy Dietla w Krakowie. Jednocześnie podjął działalność konspiracyjną w organizacji „Gajówka – Ofiara”, która wesz skład ZWZ. Po przemianowaniu ZWZ w AK został kapelanem Obwodu Kraków – Miasto.

1.01.1944 r., ks. Piwowarski, zagrożony aresztowaniem, wyjechał z Krakowa i został wikariuszem w Bodzanowie koło Wieliczki. Jednocześnie podjął obowiązki jako kapelan Obwodu AK Kraków – Powiat. W swojej plebanii redagował i wydawał dwutygodnik „Na placówce”. Powielał także instrukcje i podręczniki do szkolenia podoficerów AK. W czasie akcji „Burza” był kapelanem 12 pułku piechoty AK. 15.01.1945 r. awansował na stopień majora.

W 1946 r. ks. Piwowarski został wikariuszem w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu, w diecezji częstochowskiej. Był jednocześnie prefektem w Państwowym Gimnazjum w Wieluniu i kapelanem w miejscowym szpitalu. W 1947 r. został przeniesiony do Będzina, gdzie posługiwał jako prefekt w szkołach średnich. W 1949 r. trafił do parafii Świętej Rodziny w Częstochowie, gdzie posługiwał jako wikariusz i prefekt w Technikum Włókienniczym. W 1954 r. został proboszczem w Krępie. Po trzech latach powierzono mu parafię matki bożej Nieustającej Pomocy w Kazimierzu Górniczym. Tu posługiwał 24 lata. W 1981 r., z uwagi na zły stan zdrowia, przeszedł na emeryturę, po czym zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Częstochowie.

 

         Ks. ppłk Franciszek Piwowarski zm. 19.11.1988 r. w Częstochowie. Został pochowany w grobowcu kapłanów na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie. Był dwukrotnie odznaczony krzyżem walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.