WWW.KATOLICY.EU

Ks. Feliks Zapłata, kapelan WP

Feliks Zapłata ur. się 23.09.1914 r. w Turwi koło Kościana w rodzinie listonosza. W 1927 r. wstąpił do niższego seminarium duchownego Towarzystwa Słowa Bożego ( Księży Werbistów ), gdzie w 1935 r. zdał maturę. Następnie wstąpił do nowicjatu werbistów w Chludowie koło Poznania. W 1937 r. został skierowany na studia do werbistowskiego seminarium pod Wiedniem. W 1939 r. przełożeni wysłali go wraz z innymi polskimi seminarzystami do Holandii. Tam w 1941 r. złożył wieczyste śluby zakonne oraz przyjął święcenia kapłańskie, poczym został wysłany do pracy wśród belgijskiej Polonii w okolicach Liege. Tu od początku współpracował z konspiracyjną Polską Organizacją Walki o Niepodległość. Po wyzwoleniu Belgii został kapelanem Wojska Polskiego, zajmował się również harcerstwem i organizacją życia kulturalnego belgijskich Polaków. Za tę działalność prezydent RP na wychodźstwie Władysław Raczkiewicz odznaczył go w 1946 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W grudniu 1946 r. ks. Zapłata wrócił do Polski i rozpoczął wykłady w Niższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Nysie. W 1949 r. został dyrektorem Diecezjalnego Niższego Seminarium Duchownego w Nysie. Obok pracy dydaktycznej kierował Caritasem w okręgu nyskim. W 1951 r. ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę kontynuował na KUL-u, gdzie w 1954 r. obronił doktorat z teologii. W tym samy roku został wykładowcą dogmatyki i przedmiotów pokrewnych w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. W latach 1957 – 1960 był prowincjałem polskich werbistów.

W 1958 r. ks. Zapłata wyjechał do Czechosłowacji, aby odwiedzić prześladowanych współbraci. Efektem podróży był nielegalny przyjazd do Polski dwóch kleryków słowackich, którzy w Polsce ukończyli seminarium i przyjęli święcenia kapłańskie. W 1960 r. prymas Wyszyński powołał go na stanowisko przewodniczącego Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonnych. Pełnił tę funkcję przez dwa lata.

W 24.04.1962 r. ks. Zapłata został o godz. 21,00 porwany przez SB z jednej z głównych ulic Warszawy, pozbawiony przytomności i zawieziony na przesłuchanie, gdzie żądano od niego informacji na temat zgromadzenia i Konsulty oraz nakłaniano do podpisania zgody na współpracę. Ponieważ odmówił pod koniec kwietnia 1962 r. w prasie ukazały się notatki oskarżające go o pijackie wybryki. 14 maja kolegium skazało go na karę grzywny wysokości 4 500 zł. Wkrótce prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy polsko – czechosłowackiej przez Słowackich zakonników oraz ich nielegalnego kształcenia. W lutym 1963 r. został aresztowany. W postanowieniu czytamy iż jest podejrzany o przestępstwo, które popełniono w ten sposób, że w okresie od lipca do chwili obecnej w Nysie i innych miastach Polski pomagał Józefowi Sabo, Robertowi Borikowi i Stefanowi Horwatowi do ukrywania się po ich nielegalnym przekroczeniu granicy polsko – czeskiej. Rozprawa odbyła się 5.10.1963 r. W jej wyniku został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności.

Po opuszczeniu więzienia ks. Zapłata kontynuował pracę dydaktyczną i naukową w Pieniężnie. W 1969 r. założył na ATK w Warszawie specjalizację misjologii i kierował nią do 1981 r. W 1972 r. obronił rozprawę habilitacyjną. W latach 1975-76 oraz w 1980 r. odbył wyprawy naukowe do Afryki. Zainicjował wiele serii wydawniczych jak „Zeszyty Misjologiczne ATK” czy „Materiały i studia Księży Werbistów”. Opublikował ponad 20 prac z zakresu misjologii, afrykanistyki, hindologii i mariologii. Z powodu choroby przeszedł w 1981 r., na emeryturę.

Ks. dr hab. Feliks Zapłata zmarł 11.10.1982 r. w Rogowie Opolskim.