Katolicy.eu

Księża literaci w dziejach Polski

·        Antoniewicz Bołoz Karol

·        Baka Józef

·        Dantyszek Jan

·        Długosz Jan

·        Krasicki Ignacy

·        Kromer Marcin

·        Naruszewicz Adam

·        Pasierb Janusz

·        Sarbiewski Maciej

·        Skarga Piotr

·        Twardowski Jan

·        Wujek Jakub