KATOLICY.EU

                Celem tej witryny jest popularyzacja zasług dla Polski i Polaków księży, zakonników i zakonnic kościoła katolickiego.  Zamieszczone na tej stronie eseje biograficzne prezentują zarówno osoby powszechnie znane jak i całkowicie zapomniane. Wszystkie są mojego autorstwa. I chociaż starałem się o ich absolutną rzetelność, mogą być obarczone błędami. Za wszelkie uwagi będę serdecznie wdzięczny.

·         Arcybiskupi gnieźnieńscy od Mikołaja Trąby Prymasi Polski

·         Spiskowcy i organicznicy – księża, zakonnicy i zakonnice zasłużeni dla Polski z lat 1768-1921

·         Ofiary bolszewickiej utopii – księża i zakonnicy prześladowani w bolszewickiej Rosji i ZSRR w latach 1917-1991.

·         Kapelani wojskowi- kapelani oddziałów powstańczych, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych organizacji walczących o Polskę niepodległą.

·         Ofiary komunistycznego zniewolenia - księża, zakonnicy i zakonnice prześladowani w „Polsce Ludowej” 1944-1989.

·         Kronikarze i poeci – księża literaci.

·         Ojciec Święty Jan Paweł II

·         Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski